Det här är inget som kommit utan orsak. Det är direkta konsekvenser av den borgerliga, moderatledda, politik som styrt Västra Götalandsregionen sedan valet 2014, som underminerat sjukhusens ekonomiska situation.

Inte under något år sedan det moderatledda styret tog över har sjukhusen fått full kompensation för kända ökade kostnader, till exempel höjda löner, dyrare transporter, ökade kostnader för mat och sjukvårdsmaterial. Det kommer inte sjukhusen att få i år heller. Uppräkningen är 2 %, vilket inte ens täcker redan kända löneökningar. Det gör att neddragningarna kommer att fortsätta, personalens löner kommer att fortsätta att släpa efter vad deras kollegor i andra regioner tjänar och patienterna får vänta i ännu längre köer.

Regionens akutsjukhus gör en samlad egen bedömning att ingående obalanser 2019 uppgår till drygt 1,2 miljarder, varav SkaS står för 250 miljoner. Och någon ljusning är inte i sikte; i januari hade SkaS underskott ökat med ytterligare 36 miljoner kronor.

I takt med stramare personalbudgetering flaggar flera sjukhus dessutom för risk för försämrad tillgänglighet. Att samtidigt ge sjukhusen i uppgift att minska kostnaderna, dra ner på personalen och att förbättra tillgänglighet och kvalitet är en ekvation som skulle få den mest drivne matematiker att slita sitt hår och överväga att ge upp. En ökad tillgänglighet kommer att kräva fler vårdplatser som självklart inte går att kombinera med stora ekonomiska neddragningar.

Annons

Det här är en fullkomligt oacceptabel situation! Vi socialdemokrater har krävt långsiktiga och förutsägbara satsningar på personalens löner, villkor och arbetsmiljö. Dessa krav har antingen mötts med kalla handen, eller kontrats med otillräckliga och senfärdiga satsningar. Vi har krävt en färdplan, med reella ekonomiska villkor, för hälso- och sjukvårdens framtida inriktning och investeringar, men sett förslaget nedröstat.

Vi är i minoritet, det är inte vi socialdemokrater som styr. Men vi slutar inte att kämpa för en god, säker och trygg vård för alla, rimliga villkor och konkurrenskraftiga löner för personalen och för att jämlika villkor ska råda i sjukvården, oavsett vem man är och var man bor.

Alex Bergström (S), oppositionsregionråd

Susanne Larsson (S), vice ordförande SkaS

Sebastian Clausson (S), 2:e vice ordförande Östra hälso- och sjukvårdsnämnden