I dagarna inleds förtidsröstningen till kommun-, region- och riksdagsvalen. Det är ett ödesval för Skaraborg och Sverige. Skillnaderna mellan oss Socialdemokrater och den moderatledda borgerligheten med Sverigedemokraterna i släptåg är tydlig.

Under fyra år har den socialdemokratiskt ledda regeringen sanerat det budgetunderskott som Alliansregeringen lämnade efter sig. Med Stefan Löfven och Magdalena Andersson i spetsen har regeringen vänt ett stort underskott till överskott.

Detta har gett möjlighet till reformer. Höjt barn- och studiebidrag, sänkt skatt för pensionärer, fri medicin till barn, fria glasögon till barn, höjt bostadstillägg för pensionärer, höjd A-kassa, stora investeringar i vår gemensamma välfärd, stora satsningar inom miljö, höjt anslag till landsbygdsutveckling, historiskt stor satsning på polisen… Listan kan göras lång.

Allt detta har varit möjligt tack vare att landets ekonomi förbättrats. Den stora delen handlar om att fler människor har kommit arbete, färre är arbetslösa och det innebär i sin tur att färre behöver bidrag för att klara sin vardag. Mer resurser kan läggas på att utveckla välfärden.

Vi Socialdemokrater vill fortsätta detta arbete att stärka HELA Sverige. Mot detta står högerpartiernas förslag om ofinansierade skattesänkningar. Vi vet vilka som fick betala dessa förra gången. Det var pensionärerna, de var de som drabbats av sjukdom och arbetslöshet. Det var de som redan har minst.

Annons

När partier lovar saker som man inte har täckning för på inkomstsidan så är det alltid de svagaste grupperna i samhället som drabbas. Underskott ska betalas, av oss eller av de som kommer efter oss. De mest utsatta, utan marginaler i sin ekonomi, är de som alltid får bära det tyngsta lasset.

Nu har vi socialdemokrater sanerat ekonomin. Varje borgerlig regering i modern tid har lämnat stora underskott efter sig. Det beror på ofinansierade skattesänkningar. Nu vill de göra samma sak igen.

Vi socialdemokrater tar ansvar idag. Vi tar ansvar för morgondagen.

Nyttja din demokratiska rättighet. Gå och rösta!

Patrik Björck, ordförande Socialdemokraterna i Skaraborg