Sju olika länder har bistått Sverige med personal och utrustning för att bekämpa skogsbränderna. ”Europeisk solidaritet i praktiken” säger Christos Stylianides, EU:s kommissionär för humanitärt bistånd. Ingen skulle komma på tanken att den här gången ropa ”go home” till dessa EU-medborgare, som säkert instämmer i den franske pilotens ord när han säger ”Vi är ett team, vi är alla tillsammans” om samarbetet med andra europeer. Statsminister Löfven vill gå ett steg längre och söka hjälp även hos Nato via samarbetet ”Partnerskap för fred” där Sverige gick med när Carl Bildt var statsminister. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är de mest EU-kritiska partierna och är också motståndare till stora delar av vårt samarbete med Nato, men nog torde de inse att gränsöverskridande samarbete är att föredra framför självtillräcklighet.

Lars Hjertén

EU