Skaraborg är med vår mycket stora fordons- och verkstadsindustri helt beroende av export för komponenter och produkter. Den största marknaden för svensk export är till EU länderna dit en klar majoritet av Sveriges export går.

Frihandel och EU-medlemskapet med dess tillgång till EU:s inre marknad är central för den svenska fordons-, verkstads- och skogsindustrins konkurrenskraft.

EU-medlemskapet har tjänat Skaraborg och Sverige väl och det är huvudsakligen den vi har att tacka för jobbtillväxten och att svensk industri går bra och att de svenska statsfinanserna är starka.

Sverigedemokraterna kräver ett svenskt utträde ur EU. Ett EU-utträde hotar direkt en majoritet av arbetstillfällena i Skaraborg. Följden skulle sannolikt bli att den svenska fordonsindustrin skulle slås ut och produktionen snabbt flytta utomlands. Stor del av verkstadsindustrin skulle få stora svårigheter att överleva. Det är rent av oansvarigt av ett parti som säger sig vilja bli större att driva en sådan politik.

Att sedan Sverigedemokraterna säger att Sverige ska förhandla sig till bra avtal som icke medlem håller inte. Det räcker att se på Storbritanniens svårigheter. Sverige behöver en politik som främjar ökad frihandel som strävar framåt och inte bakåt. Det är det som ger jobb och tillväxt och säkrar välfärden.

Sverige är ett av de mest utrikeshandelsberoende länderna, låt oss fortsätta att vara det, Skaraborg och Sverige tjänar på det.

Annons

Leif Walterum (C) Skövde Riksdagskandidat