Detta har ju diskuterats länge inom alliansen. Vi är glada att moderaterna nu satt ner foten i frågan.


Även många andra hade sina visioner om hur Lillegården skulle bli framtidens centrum för idrott och motion i Skövde. Nu står vi i startgroparna för att fortsätta med fler utredningar:

1) Vad kostar en upprustning av nuvarande Södra IP till en godtagbar nivå, för att ha något att jämföra med? Vi behöver byta konstgräset, som nu har passerat bäst före datum. Gräsplanen måste i grunden grävas upp och läggas om med ny dränering. Friidrottsdelarna måste bytas ut till mer moderna anordningar. Friidrottens delar används dels av friidrottsföreningar dels av de flesta skolorna i Skövde. Läktarna måste byggas om och säkerheten måste byggas ut. Målet måste vara att nå superettanivå vad gäller fotboll och nationella tävlingar vad gäller friidrotten

2) Vad kostar det att anlägga en ny ”Södra IP” någon annan stans med ovanstående mål vad gäller fotboll och friidrott?

3) Var skulle eventuellt denna anläggning byggas? Om man tittar på Lillegårdsområdet bör man klarlägga om det finns plats där. Enligt vår utredning finns det också många andra önskemål. Det skall också påpekas att detta område är en vattentäkt, som kan begränsa områdets användning. Eventuella andra platser måste också övervägas.

4) Vad skulle det innebära för utvecklingen av Skövde om marken för Södra IP, parkeringsplatserna, men även platsen där idrottshallen nu står istället planeras för bostadsbebyggelse?

Annons

Relaterat: Moderaterna lovar ny fotbollsarena i Skövde

Dessa tankar har diskuterats länge inom kultur- och fritidsnämnd och- förvaltning. Vi har varit lite försiktiga med tanke på de stora investeringar som nu görs på Billingen och den nya ishallen, men beslut om Södra IP:s framtid måste komma inom en snar framtid.

Detta är något Liberalerna tyckt en längre tid. Vi är glada att nu få draghjälp i frågan.

Kaj-Eve Enroth (Liberalerna)

Ordförande kultur- och fritidsnämnden