Svar till Johan Ask och Susanne Larsson:

Sanningen är den att på grund av personalbrist hänvisas under sommaren och hösten till Lidköpings och Skövdes sjukhus och att en satellitmottagning ska upprättas i Falköping i höst.

Inget politiskt beslut om stängning är taget.

Relaterat: BUP minskar öppettider drastiskt

Det vet både Johan Ask som är vice ordförande för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus och Susanne Larsson som är ledamot av Hälso- och sjukhusnämndens presidium.

Jag vill också som ordförande för Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus påpeka att det inte heller i nuläget finns något beslut om stängning av slutenvården för BUP på Skaraborgs Sjukhus heller. Vi avvaktar psykiatriberedningens fortsatta utredningar, där såväl Johan Ask som Susanne Larsson sitter med. Som liberal har jag ett önskemål om att en av de tre slutenvårdsavdelningarna i Västra Götalandsregionen likaväl skulle kunna upprättas på SkaS på grund av det geografiska avståndet från den östra delen av regionen till SU, SÄS och NÄL.

Relaterat: Debatt: Har majoriteten tappat kontroll över vården i Skaraborg?

Vad gäller sjukhuset i Falköping verkar jag intensivt för att förstärka så att mera geriatrisk vård ska kunna koncentreras till detta sjukhus, då det finns god kompetens av personal. Falköpings Sjukhus är ett mycket värdefullt sjukhus på flera sätt.

Till Socialdemokraterna vill jag som ordförande för styrelsen för Skaraborgs sjukhus från Grönblå Samverkan påtala att Västra Götalandsregionen har kunnat rusta sig väl inför framtidens utmaningar. Stora satsningar har kunnat göras för sjukvården sedan vi tog över ledningen. Det har gjorts inte minst inom akutvården och inom psykiatrin. Totalt sett har den Grönblå majoriteten tillfört hälso- och sjukvården 6,5 miljarder kronor under mandatperioden 2015-2018.

Annons

Relaterat: Debatt: Finns inga beslut om BUP Falköping

Framtidens miljardsatsning på vårdinformationsmiljö kommer att underlätta omställningsarbetet och digitaliseringen, där vardagens IT-användande kommer att underlätta sam verkan inom vårdens olika delar med kommun, primärvård och specialistvård.

Ulla-Britt Hagström (L)

Ordförande för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus