Polisen sliter i motvind. De får ingen hjälp vare sig från den egna ledningen eller från politikerna. Det är mycket prat om att satsa resurser på polisen, men ute i verkligheten blir situationen bara värre. När allvarliga brister sedan uppmärksammas anklagas polisen av ministern Morgan Johansson för att arbeta fel och av oppositionens Annie Lööf för att inte kunna lagen. Det egna ansvaret tycks långt borta bland politikerna.

Annons

Statistik från Brå visar att allt fler grova brott begås samtidigt som andelen som klaras upp minskar. Antalet ”särskilt utsatta områden” i Sverige har ökat från 15 till 23 stycken, områden där svensk lag i praktiken är satt ur spel!

Man kan inte heller skylla utvecklingen på polisen när domstolarna konsekvent väljer att utdöma straff i - eller till och med under - den lägsta delen av straffskalan. Brott som grov misshandel, sexualbrott, inbrott, olaga hot, olovliga körningar med mera får ofta stötande låga straff. Sverige har även ett märkligt system med straffrabatter. Vid åtal och fällande dom blir man bara straffad fullt ut för det grövsta brottet, därefter får man straffrabatt. Ju fler brott man begår desto mer rabatt utdelas. Signalen är helt bakvänd. Dessutom är det sällsynt att dömda sitter inne tiden ut.

Det här är oerhört provocerande för allmänheten att bevittna och det urholkar i värsta fall det allmänna rättsmedvetandet när man ser hur kriminella går fria trots upprepade och grova brott. Vi lider med alla brottsoffer som aldrig får upprättelse. Frågan är hur det blev så här? Varför kan vi läsa om allt fler fall där man har fakta och bevis i målet, men väljer att lägga ner åtalen eller frikänna i brist på bevis när gärningsmännen kommer med de mest otroliga historier? Det är som att rättsväsendet gör allt för att slippa ge något straff alls.

Medborgerlig Samling (MED) bildades efter den odemokratiska decemberöverenskommelsen. En av våra hjärtefrågor är rättsväsendet som måste reformeras och få ordentliga resurser. Det finns ingen tid att vänta. Vi vill skärpa straffen för mängdbrott, minska straffrabatterna och strama åt kraven för villkorlig frigivning. Sverige måste återigen bli en rättsstat värd namnet.

Per Lindström, Medborgerlig Samling