I mitten av 80-talet stoppade man undan strokepatienter i "stora slagsalar" eftersom det inte fanns någon systematisk vård för just stroke. Några år senare upptäcktes fördelarna med rehabilitering - att träna hjärnan för att nå en bättre återhämtning - och den organiserade strokeenhetsvården skapades.

Fakta: Stroke

Ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning är stroke. Enligt Stroke Riksförbundet d..

Fakta: Stroke

Ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning är stroke. Enligt Stroke Riksförbundet drabbas nära 30 000 svenskar varje år, vilket innebär en person var sjuttonde minut. Det gör den till en av de största folksjukdomarna. Internationellt sett är stroke den största orsaken till att personer invalidiseras och den tredje största orsaken till död. Medelåldern för dem som insjuknar uppges vara 76 år och hög ålder är den största riskfaktorn, men de senaste åren har det även ökat bland unga. Män och kvinnor drabbas i lika stor utsträckning men särskilt utsatta är de som inte har sin diabetes under kontroll, lider av övervikt, förmaksflimmer eller högt blodtryck. Om du rör dig för lite samt äter fel och fett kan detta också leda till stroke. Källa: Stroke riksförbund

— Hit är alla välkomna i mån av plats, oavsett ålder och kön samt svårighetsgrad av sjukdomen. Vi gör allt vi kan för att patienterna ska kunna återgå till sina vanliga liv och leva självständigt så tidigt som möjligt efter att de fått en stroke, berättar Åsa Rejnö som är sjuksköterska på Skövdes strokeenhet och doktor inom omvårdnad.

Hon berättar att en oroväckande trend observerats på sistone:

— Trots att antalet strokepatienter minskar för varje år ser vi en ökning bland unga. Det är en oroande utveckling, men som nog delvis kan förklaras av att vi idag har bättre möjligheter att ställa diagnos. Andelen yngre som drabbas är trots den observerade ökningen fortfarande liten.

"Snabba ryck gäller"

Mycket har däremot hänt med strokevården de senaste 20-30 åren. Under början av 2 000-talet kom trombolys, vilket är en behandling som kan göras inom fyra och en halvtimme från det första symptomet.

— Det är snabba ryck som gäller. Ju snabbare du får behandlingen desto mindre blir skadorna, förklarar Åsa.

Cirka 750 personer per år drabbas av en stroke i Skaraborg. Av dessa har ca 85 % en stroke som beror på en propp, det vill säga en tilltäppning av ett av hjärnans blodkärl, medan resten beror på en blödning i hjärnan. En mindre andel av de med propp i hjärnan, max 20 procent kan få trombolys. Behandlingen innebär att den blodpropp som täppt till blodkärlet löses upp med hjälp av läkemedel. Blödflödet återställs, vilket minskar skadorna på hjärnan.

Fakta: Vanliga symptom

Symptomen att hålla ögonen öppna efter är om halva kroppen blir svag, får en känselstörning..

Fakta: Vanliga symptom

Symptomen att hålla ögonen öppna efter är om halva kroppen blir svag, får en känselstörning eller förlamningssymptom som inskränkt rörlighet. Det drabbar vanligen inte både den högra och vänstra sidan eftersom höger hjärnhalva styr den vänstra delen av kroppen och tvärtom. Att få en propp eller blödning i båda hjärnhalvorna samtidigt är väldigt sällsynt. Även talstörningar som sluddrande eller plötslig medvetslöshet är varningssignaler. Källa: Strokeenhetsvården

Annons

— Men trombolys fungerar enbart vid proppar och inte i samband med blödningar, eftersom kroppens koagulationsförmåga påverkas. Därför måste en skiktröntgen göras först, så att man är helt säker på att det inte är en blödning i hjärnan utan en propp som täpper till blodkärlet. Det gäller också att inget annat komplicerar proceduren, som exempelvis andning eller ostabila värden - annars är behandligen alldeles för riskfylld att ge", menar Åsa.

Väldigt specifika krav bakom

Den senaste metoden är trombektomi och fungerar bäst i kombination med trambolys. Den presenterades som årets forskningsnyhet i december 2015 och implementerades, som del i ordinarie behandlingsrutin i Västra Götalandsregionen, på Sahlgrenska sjukhus i Göteborg under hösten 2016. Då går en läkare in kirurgiskt i ett blodkärl i ljumsken och följer upp till hjärnan för att sedan dra ut proppen som orsakat stroken, beskriver Åsa:

— Det är det allra senaste och kommer att revolutionera strokevården. Instrumentet som används för att fånga upp stroken liknar en liten fjärilhåv och effekten har varit jättegod. Metoden sparar dessutom mycket pengar för samhället och det är en behandling med mycket goda resultat, beskriver Åsa.

Det finns dock några problematiska faktorer.

— Du måste opereras inom sex timmar efter det första symptomet för att trombektomi ska vara säkert och ge en positiv effekt. I Västra Götalandsregionen är det endast vid Sahlgrenska sjukhuset som dessa operationer görs, då det är en avancerad metod som inte många behärskar. Med andra ord måste alla patienter i Skaraborg, som är aktuella för trombektomi, åka ambulans i cirka två timmar innan trombektomin kan genomföras. Varje minut är oerhört värdefull. De flesta har redan fått trombolys redan innan och under ambulansturen.

Ingen jämlik vård

Endast ett fåtal kan få trombektomi. Detta beror delvis på att behandlingen måste startas så snart efter att man insjuknat. För Skaraborgs sjukhus upptagningsområde är det en handfull, kanske 10-15 personer, som uppfyller kraven för behandling varje år.

— Det gäller att den lilla utvalda grupp som kan behandlas med trombektomi hinner till Sahlgrenska i tid, men vi har inte en jämlik vård idag nationellt. Om fler ska kunna få vård i tid måste ambulanshelikoptersjukvården byggas ut i hela landet. Men Göteborg gör ungefär hälften av alla trombektomier i hela Sverige, så vi som bor relativt nära har åtminstone större chans att hinna göra behandlingen innan det är försent. De som bor längst bort har en ambulansresa på nio och en halvtimme och då är det ju omöjligt, konstaterar Åsa.

För de som inte sökt tillräckligt snabbt efter insjuknandet eller som av andra skäl, som exempelvis en blödning i hjärnan, är vård på strokeenhet den vård som kan ges.

— Här utreds orsaken till varför alla som drabbats av en stroke gjort detta, för att man ska kunna förebygga att det händer igen. Därefter skräddarsyr vi personliga program för hur varje person ska rehabiliteras, med hjälp av såväl sjukgymnast som logoped och arbetsterapeut.

Men det kommer att komma nya nationella riktlinjer för strokevård som sätter press på svensk vård nästa år, säger Åsa.