Tidigare i höst stängdes fyra vårdplatser på BUP (barn- och ungdomspsykiatri) i Skövde på grund av personalbrist. Stängningen var tillfällig med tanken att rekrytera ny personal och försöka öppna igen om ett år.

Men enligt ett förslag från tjänstemän på koncernkontoret är det bättre att låta bli att öppna vårdplatserna igen. Västra Götalandsregionen har gott om slutenvårdsplatser inom BUP även utan platserna på Skaraborgs sjukhus, enligt en jämförelse med övriga landet. Det finns vårdplatser i Göteborg, Trollhättan och Borås, där även skaraborgare nu kan läggas in.

Ulla-Britt Hagström (L) är ordförande i Skaraborgs sjukhus styrelse.

— Jag skulle helst önska att de får sin specialistvård på nära håll, men samtidigt är fyra platser för lite, säger hon om förslaget.

Annons

På Skaraborgs sjukhus fanns tidigare fyra vårdplatser för slutenvård inom BUP.

Enligt en övergripande strategi för att förändra vården som alla partier ställt sig bakom ska viss specialistvård koncentreras.

— Det kan vara rimligt, men samtidigt får det inte bli för långa avstånd, för detta är den sköraste gruppen som finns i vården. För mig är det oerhört viktigt att de får rätt vård. Mitt önskemål om jag fick bestämma och vi fick tag på fler läkare är att vi kan öppna BUP igen och få fler platser, säger Ulla-Britt Hagström.

Johan Ask (S) är vice ordförande i sjukhusstyrelsen, men också adjungerad i psykiatriberedningen, som behandlat tjänstemannaförslaget.

— Det kan konstateras att BUP är en högspecialiserad vårdform. Det är klart att det kan finnas skäl att fundera på hur många platser vi har. Det är ett problem att vi bara har fyra platser. Det är svårt att planera för och rekrytera till en så liten verksamhet, säger Johan Ask.

Johan Ask menar att Östra hälso- och sjukvårdsnämnden nu äger frågan och att sjukhusets styrelse får avvakta deras syn.