Med tanke på Västra Götalandsregionens miljöarbete frågade vi åtta kandidater i regionvalet hur de ser på årets varma sommar med torka och bränder.

– Detta är precis det som klimatmodeller har visat i prognoser. Detta är framtiden: Torra somrar och regniga vintrar. Det som klimatforskarna pratat om länge har hänt. Bränderna är bara en naturlig följd. Det ställer också till stora problem för den som livnär sig på jordbruk, säger Peter Sögaard (MP).

Även om man lyckas begränsa medeltemperaturhöjningen till 1,5 grader som Parisöverenskommelsen siktar på menar Peter Sögaard att temperaturhöjningen på land blir större, eftersom temperaturen över världshaven höjs långsammare.

Bille Karlsson tvekar inte heller över vad som är bakomliggande orsaker till extremsommaren.

– Det är en följd av den miljöpolitik som förts under många år, där utsläpp inte reglerats och vi har konsumerat i all oändlighet, säger hon.

Andra politiker uttrycker större försiktighet i att fastslå orsaken till sommarens väder.

– Det är svårt att veta hur mycket som är vanligt väder och hur klimatet påverkar, säger Johanna Johansson (SD).

Gunilla Druve Jansson vill inte dra förhastade slutsatser av en sommar.

– Men vi vet att vi måste ta tag i klimatförändringen. Västra Götalandsregionen ska vara oberoende av fossila bränslen 2030. Det gäller att inte blunda för problematiken, säger hon.

Annons

Alex Bergström (S) vill se att regionen stödjer drabbade jordbrukare genom att köpa mer svenskt kött till sjukhusen.

– I början av sommaren tyckte jag att det var skönt med ordentlig värme redan i maj. Men ju längre tiden gick med riktiga medelhavstemperaturer blir man orolig och funderar. Det är många som undrar vad det här vädret står för, säger han.

Conny Brännberg hänvisar till förvaltarskapstanken i den kristdemokratiska ideologin kring hur klotet värms upp, men han påtalar också att samhället inte har tillräcklig krisberedskap.

- Det som hände i Ljusdal kunde ha hänt överallt i Sverige, säger han, syftande på den stora skogsbranden.

Även Charlotte Nordström menar att beredskapen måste höjas.

- I sin planering måste man ha värsta-scenarior, säger hon och uttrycker även tacksamhet över hjälpen från övriga Europa och EU.

Ulla-Britt Hagström (L) uttrycker också att EU-samarbetet är viktigt, men vill även förbättra Sveriges beredskap.

– När jag satt i riksdagen pratade vi mycket om att samordna civila resurser med försvarets, men det är fortfarande inte så. Vi måste kunna samordna mer, säger hon.

Regionvalet 2018

Här kan du läsa våra intervjuer med ledande kandidater i regionvalet i Skaraborgs valkrets...

Regionvalet 2018

Här kan du läsa våra intervjuer med ledande kandidater i regionvalet i Skaraborgs valkrets. Vi har träffat företrädare för samtliga åtta partier i regionfullmäktige och skrivit två artiklar om varje, en med fokus på politikern och en med fokus på partiets politik. De vi träffat är de på regionlistorna högst placerade i vår del av Skaraborg: Charlotte Nordström - Moderaterna, Gunilla Druve Jansson - Centerpartiet, Ulla-Britt Hagström - Liberalerna, Conny Brännberg - Kristdemokraterna, Peter Sögaard - Miljöpartiet, Alex Bergström - Socialdemokraterna, Bille Karlsson - Vänsterpartiet och Johanna Johansson - Sverigedemokraterna. Se också vår stora valdebatt med tio frågor inför regionvalet.

Idag styrs Västra Götalandsregionen av en majoritet bildad av de fyra borgerliga partierna och Miljöpartiet. Majoriteten, som kallar sig Grönblå samverkan i Västra Götalandsregionen, har lagt en budget tillsammans, men har inget gemensamt valprogram. I valet går de fram som enskilda partier.

Här kan du läsa mer om samarbetet och förhållandet mellan Miljöpartiet och Moderaterna. Oppositionen utgörs idag av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna och i länkarna kan du läsa om deras budgetförslag. Hur förhandlingarna och formandet av ett nytt styre i regionen går till efter valet kan du läsa om här.

Här kan du läsa om de åtta partiernas kandidater i regionvalet 2018 i Skaraborg, med länkar till artiklar om de olika partiernas regionlistor.

Det finns också utmanare som inte har plats i regionfullmäktige, men som försöker ta sig in, som Feministiskt initiativ och Sjukvårdspartiet med flera. Till dessa har även Göteborgsbaserade Demokraterna sällat sig.

De etablerade partiernas regionprogram hittar du här: Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Här kan du läsa om hur den politiska organisationen i regionen förändras till nästa mandatperiod, med synpunkter från regionstyrelsens ordförande och från oppositionspartierna.