SKL (Sveriges kommuner och landsting) rekommenderar att vårdcentraler tar minst hundra kronor för en digital vårdkontakt, som att träffa en läkare över nätet. Om det är alltför billigt eller gratis kan det leda till att människor söker vård i onödan, anser SKL.

Västra Götalandsregionen har nu beslutat att anta denna rekommendation. Det var inte så svårt då man redan tar ut en avgift på 100 kronor för ett digitalt läkarbesök, åtminstone för personer fyllda 20 år.

Det priset gäller om patienten är listad. Om patienten inte är listad på vårdcentralen som erbjuder läkaren på nätet är priset 300 kronor.

Idag tar alla utom ett landsting ut patientavgifter inom primärvården.