Nollvisionen tycks långt bort när man går igenom dödsstatistiken inom trafiken för de sju kommunerna Skövde, Skara, Falköping, Tibro, Tidaholm, Vara och Götene som ingår i tidningens spridningsområde.

Mellan åren 2015 till 2018 skedde det 25 trafikolyckor med dödlig utgång och då räknas alla grupper av trafikanter in. Det framgår av statistik som tidningen tagit del av från Transportstyrelsen och som bygger på polisens rapporter.

Matts-Åke Belin är expert på trafiksäkerhet. Han är föreståndare för Vision Zero Academy, Trafikverkets kunskapsbank för att nå nollvisionen. Han är också adjungerad professor vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

År 1997 beslutade riksdagen om nollvisionen, som innebär att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Arbetet har bedrivits framgångsrikt och Sverige är ett av världens mest trafiksäkra länder. När nollvisionen infördes var siffran sju döda per 100 000 invånare. Nu är det färre än tre.

Nollvisionen innebar ett annat sätt att se på trafiksäkerhet. Ytterst är det de som bygger systemen som ansvarar för säkerheten, inte den enskilde föraren även om den givetvis också har ett ansvar.

Matts-Åke Belin framhåller mitträcket som nollvisionens strategi och en av de absolut viktigaste åtgärderna för att minska svåra olyckor.

– Det är en enorm framgångssaga och är 90 procent säkrare än vanliga tvåfältsvägar med samma hastighet. Tvåfältsvägar ser bra ut, de är breda och fina. Men om du tittar på hur många som dör där då kan man verkligen prata om ”dödens vägar”. Mitträcket bryr sig inte om ifall du är full eller trött. Den fångar in, så att det inte leder till så allvarliga olyckor.

Annons

De senaste tio åren har 300 mil mitträcke satts upp längs de svenska vägarna.

– Det är på de regionala vägarna med mycket tung trafik som de flesta olyckorna nu sker. Det är därför viktigt att prioritera det mindre trafikerade vägnätet för säker mobilitet.

Som förare gäller det att framför allt att följa hastighetsgränserna. Det är centralt eftersom det har så stor betydelse för om olyckor sker och särskilt hur allvarliga de blir. Om man kör på en person i 50 kilometer i timmen är risken 80 procent att personen ska dödas eller skadas allvarligt. Sänks hastigheten till 30 procent är är risken tio procent.

– Som trafikant kan en hastighetsgräns på 40 kilometer i timmen verka löjligt men det gör väldigt stor skillnad.

Prio ett är att få yrkeschaufförerna att följa hastighetsgränserna, menar Matts-Åke Belin.

LÄS MER: 70 procent av yrkeschaufförerna kör för fort

–  Som det ser ut nu är det bedrövligt att 70 procent av yrkesförarna kör för fort. Det kan inte vara meningen att vi ska använda en samhällelig resurs som polisen till att jaga yrkesmässig trafik. Det är i första hand åkeriernas ansvar och de som beställer transporterna.

Vanligaste orsakerna till dödsolyckor i trafiken

Den vanligaste orsaken till dödsolyckor var kollisioner mellan mötande fordon, nio stycken. ..

Vanligaste orsakerna till dödsolyckor i trafiken

Den vanligaste orsaken till dödsolyckor var kollisioner mellan mötande fordon, nio stycken. Näst vanligast var singelolyckor, sju stycken. De allra flesta av dem har skett på de stora länsvägarna 49, 46, 47 samt E20. Övriga tio olyckor var bland annat singelolyckor med moped, krock mellan motorfordon och fotgängare, korsande fordon och olyckor med traktor.

Matts-Åke Belin menar att om yrkeschaufförerna börjar att följa hastighetsreglerna får det enorm påverkan på övriga trafiken.

– Det handlar om den sociala normen: Folk kör som de ser att andra kör. Yrkeschaufförerna är trendsättare, därför blir deras körsätt så mycket viktigare än Anderssons och Petterssons.

Dödsolyckor 2015 till 2018 - alla trafikantgrupper

Falköping 5

Götene 2

Skara 4

Skövde 5

Tibro 2

Tidaholm 3

Vara 4

Dödsolyckor 2015 till 2018 - alla trafikantgrupper

Falköping 5

Götene 2

Skara 4

Skövde 5

Tibro 2

Tidaholm 3

Vara 4