De gjorde en kontroll av det året och den visade att verksamheten fortsatt precis som vanligt. 38-åringen har under rättegången sagt att han inte fick in några uppgifter från Falköpingsbon och att det därför inte fanns något att redovisa.

Den förklaringen köper inte Skaraborgs tingsrätt riktigt. Detta bland annat eftersom det faktiskt finns en korrekt bokföring för perioden januari 2014 till oktober samma år. Vem som gjort den har dock 38-åringen ingen aning om, men mycket talar för att det är han som utfört uppdraget,

Annons

När Falköpingsföretagaren får reda på skattemyndighetens intresse kräver han att en korrekt redovisning görs och skickas in. Så sker också.

Men tingsrätten konstaterar att det inte handlat om en frivillig rättelse, utan skett först efter att skattemyndigheten agerat. I sin dom slår de dock fast att 30-åringen inte sett till att felaktiga uppgifter kommit in med uppsåt och han döms därför till villkorlig dom och 120 timmars samhällstjänst för vårdslös skatteuppgift.

Rätten slår också fast att han som styrelseledamot hade skyldighet att se till att redovisningen sköttes på ett korrekt sätt. 38-åringen som skött redovisningen döms för grovt skattebrott till villkorlig dom och 240 timmars samhällstjänst.

Straffen sätts med tanke på att de båda männen lever ett ordnat liv och att risken för återfall i brott bedöms som mycket liten.