Kommunstyrelsen i Göteborg har beslutat reservera knappt 39,3 miljoner kronor i budgeten till utbyggnaden av E20.

FAKTA: Avtalet

Den 19 december ska Trafikverket teckna ett medfinansieringsavtal för E20 med berörda kommunalf..

FAKTA: Avtalet

Den 19 december ska Trafikverket teckna ett medfinansieringsavtal för E20 med berörda kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Västsvenska handelskammaren. Göteborgs kommuns inställning är avgörande för hur Göteborgsregionens kommunalförbund ställer sig, eftersom de har störst inflytande i förbundet. Det skrivs sedan underavtal mellan varje medfinansierande kommun och dess respektive kommunalförbund.

– Det var ett styrkebesked för ett enigt och starkt Västsverige, säger Katarina Jonsson (M), ordförande i Skaraborgs kommunalförbund och kommunalråd i Skövde.

In i arbetsplan

Beslutet, som fattades i Göteborgs kommunstyrelse under onsdagen, innebär att det högst troligen kommer att undertecknas ett medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och olika intressenter i Västsverige strax före jul.

– När vi skrivit på, då är allt på rull för att Trafikverket skriver in det i sin arbetsplan, säger Katarina Jonsson.

I så fall kan spaden sättas i jorden år 2018.

"Jättelång resa"

Den 7 oktober beslöt Västra Götalands regionfullmäktige att satsa 671 miljoner kronor på utbyggnaden av E20. Men det gäller bara under förutsättning att övriga medfinansiärer är med på resan. De övriga medfinansiärerna är kommunerna i Skaraborg liksom Herrljunga och Vårgårda kommun, kommunalförbund, handelskammare och banker. Den totala medfinansieringen är 1,35 miljarder kronor.

– Det har varit en jättelång resa efter det att vi fick beskedet på nationell nivå, säger Katarina Jonsson.

Nationella planen

Ytterligare ett litet frågetecken återstår dock. Borås kommunfullmäktige har inte fattat beslut om sin budget ännu. Däremot har Katarina Jonsson fått besked från kommunstyrelsen i Borås att den är positiv till en medfinansiering.

– Nu ska vi bara se till att Västlänken och Västsvenska paketet också går i hamn. För oss här skulle det vara förödande om det inte fullföljs, säger Katarina Jonsson.

Västsvenska intressen har länge tryckt på för att förbättra E20. Utbyggnaden av vägen finns nu med i den nationella planen för transportsystemet för år 2014 till 2025, men bygger på att medfinansieringen rors i land. Satsningen kostar totalt fyra miljarder kronor i sin första etapp.

Läs mer här.

E20
E20