Det var den 20 juni som det öppna brevet kom. Där beskrev läkarna på ortopedikliniken läget som akut och berättade att bristen på sjuksköterskor gör att patienternas säkerhet inte går att garantera på avdelningen.

En av de som skrivit under brevet var Kristian Stjerna som är processchef och ST-läkare på ortopedkliniken. Nu - tre veckor senare - står det klart att han kommer att sluta som processchef.

- Jag kommer att sluta till hösten när det är klart med en ersättare.

Varför slutar du?

- Det finns många olika skäl till det. Men det huvudsakliga är att jag just nu vill fokusera på det medicinska och jobba som läkare. Så jag kommer att vara kvar på ortopedin i Skövde och jag kommer naturligtvis fortsätta vara engagerad.

Vill se krafttag

Det öppna brevet som Kristian Stjerna och hans kollegor skrev har fått svar under de senaste veckorna. Och svaret är att problemen på avdelningen måste lösas med sjukhusets egna resurser. En plan på hur det ska gå till håller just nu på att tas fram och ska vara redo att sättas i verket i september.

Annons

Vad tänker du kring de svar ni har fått?

- Jag tror att det blir väldigt svårt att få till några större förändringar nu under sommaren som medför att vi får en bättre situation i september än vad vi har nu. På kort sikt har jag svårt att se att vi skulle få till stånd sådana arbetsmiljöförändringar som gör att vi kan rekrytera 15-20 sjuksköterskor på ett par månader, säger Kristian Stjerna.

Den lösningen som han helst hade sett är att lönerna för sjuksköterskor hade höjts.

- Jag tror att det behövs krafttag med stort signalvärde och för att få det på kort tid tror jag att det är ersättningsnivåerna som har störst effekt. På lång sikt är det väldigt många saker som måste bli bättre både inom ortopedin och sjukhuset i helhet, men jag tror att lönefrågan är såpass het att det blir det svårt att få någon kortsiktig effekt utan att titta på den.

Och den frågan tittar man inte på?

- Det besked vi har fått är att vi inte kommer att få tillskott från regionen för att hantera situationen. Sedan diskuteras lönesituationen i de interna diskussionerna, men när vi har en pressad ekonomi så är det inte aktuellt med lönehöjning här och nu.

"Ingen uppfattning"

Hur tror du att situationen kommer att se ut på ortopedikliniken framöver?

- Jag är rädd för att vi inte kommer kunna ha särskilt många ortopediska vårdplatser öppna här i september, säger Kristian Stjerna.

Som runt den tiden alltså kommer att sluta som processchef på ortopedikliniken på Skaraborgs sjukhus i Skövde. En annons ligger just nu ute för den tjänsten.

Tror du att det blir svårt att rekrytera någon med tanke på den situation som är?

- Det har jag ingen uppfattning om.