Den bristfälliga huvudvärksvården har det senaste året fått uppmärksamhet i såväl riks- som lokalmedia. Ett exempel på det sistnämnda är smärtkliniken S:t Olof i Falköping som lagts ned, vilket kan leda till patienter med kronisk migrän tvingas att söka sig utanför den egna regionen för att få tillgång till behandling.

Relaterat: Smärtklinik med unik hjälp för migränpatienter stängs
Relaterat: Smärtklinik i Falköping läggs ner

Det är allvarligt. Vi talar om en betydande patientgrupp med varierande behandlingsbehov beroende på tillståndets allvarlighetsgrad och komplexitet.

Migrän- och huvudvärkssjukdomar gör sig ständigt påminda i form av ofta stort lidande och höga samhällskostnader, men har dessvärre sedan länge varit bortglömt i sjukvården. Som yrkesverksamma inom huvudvärksmedicin möter vi inom Svenska Huvudvärkssällskapet dagligen patienter som vittnar om år av kamp för att få rätt diagnos och en behandling som fungerar.

Enkom i Västra Götalandsregionen kan den totala gruppen av drabbade beräknas uppgå till cirka 284 000 personer, varav 10% kan förväntas ha så pass allvarliga problem att de behöver tillgång till neurologbedömning och vårdpersonal med olika grad av specialkompetens i huvudvärkssjukdomar. Huvudvärkssällskapet har med stöd från industrin tagit initiativet till dialog med ansvariga politiker i regionerna, inklusive Västra Götalandsregionen, med syftet att tillsammans bygga upp fungerande vårdkedjor för berörda.

Annons

Det inledande gensvaret i regionerna har glädjande nog varit genomgående positivt. Det går att leverera en kostnadseffektiv migränvård relativt snabbt om politiker bestämmer sig för det. Kunskapen om hur man organiserar vårdkedjan för huvudvärksdrabbade finns tillgängliga för huvudmännen i form av rekommendationer från Huvudvärkssällskapet för nivåstrukturerad huvudvärksvård med tre vårdlinjer i den enskilda sjukvårdsregionen, kompetenskrav och kvalitetsregister.

Byggstenarna till en huvudvärksvård värd namnet finns. Det är bara att starta bygget, politiker.

Huvudvärkssällskapet ger gärna en hjälpande hand.

Mattias Linde, professor, Göteborg;

Andrea Carmine Belin, docent, Stockholm;

Ingela Nilsson Remahl, docent, Stockholm;

Monicha Norén, huvudvärkssjuksköterska, Värnamo;

Anna Steinberg, med dr, Stockholm;

Anna Sundholm, bitr överläkare, Stockholm;

Elisabet Waldenlind, docent, Stockholm

Lars Edvinsson, professor, Lund.

Artikelförfattarna utgör styrelsen i Svenska huvudvärkssällskapet