Avsikten är att projektanställa två personer som ska jobba med att hjälpa fram ungdomsverksamhet.

Ung arrangör är ett mentorsprogram som verkar för att vara lyhörd för den yngre generationens idéer och tankar för landsbygdsutveckling samt bidra till trivsel och gemenskap i bygden och skapandet av fysiska mötesplatser för all form av konstyttring. Folkparkerna i Västsverige har en hundraårig tradition och erfarenhet av ideellt arbete med arrangörskap, vi vill bidra med en kunskapsöverföring och öppna scenen för den yngre generationen.

Projekttid

Projektet unga arrangörer pågår under en projekttid på ett år med start i oktober. Projektet ska resultera i att ungdomarna själva får kraft och hjälp till att utvecklas och skapa egna arrangemang som sätter prägel på landsbygden. Efter projektet skall ungdomarna få kontaktnät och erbjudas att bilda nätverk i folkets park för att fortsätta arrangera.

Projektet kommer genomföras i samarbete med kommuner, kulturskolor, fritidsgårdar, studieförbund och fritidsföreningar. Under hösten/vintern kommer projektet att besöka Skara, Lidköping, Mariestad, Tidaholm, Falköping och Dalsjöfors.