Under hashtagen #tystiklassen vittnar elever i grund- och gymnasieskola om sexuella trakasserier och övergrepp. Skolan är den fysiska plats där barn och unga drabbas hårdast enligt polisen. Detta måste få ett stopp. Alla elever har rätt till en skolgång fri från sexuella trakasserier och övergrepp.

Annons

Regeringen har meddelat att de kommer att föreslå riksdagen att införa en samtyckeslag. En samtyckeslag förtydligar att allt annat än ett ja är ett nej. För att lagstiftningen ska ha den effekt den syftar till måste också sexualundervisningen prioriteras. Begreppet samtycke måste införas i läroplanen och sex, samtycke och samlevnad bli ett eget ämne i grundskolan. Det räcker inte med en samtyckeslagstiftning. Det behöver åstadkomma en samtyckeskultur där det är självklart att sex och närhet alltid ska bygga på ömsesidighet och samtycke.

För att elever ska få en kvalitativ sex- och samtyckesundervisning krävs det att lärarna får rätt förutsättningar. Därför behöver blivande och nuvarande lärare utbildas i sex och samtycke. Det möjliggör för lärare att kunna prata om kön, sexualitet och samtycke och kunna bemöta och stötta elever som blivit utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp i eller utanför skolan.

Vi vill också se porrfilter på samtliga skolor i Sverige. Barn är i genomsnitt 12,3 år när de medvetet konsumerar pornografi första gången, men många är betydligt yngre än så och exponeras dessutom för pornografiskt material under skoltid. Genom #tystiklassen vittnade elever om jämnåriga klasskamrater som konsumerar pornografi under lektionerna. Samhället måste våga se de skadeverkningar som porren har och hur den suddar ut gränserna för vad som är sex och vad som är övergrepp. Genom att ett porrfilter införs kan ingen längre nå pornografiskt material på skolans datorer och wifi. Att införa ett porrfilter är fullt möjligt på lokal nivå. Vi vill därför uppmana kommuner att ta ansvar och göra skillnad.

Eleverna har vittnat om hur verkligheten ser ut. Nu behövs politisk förändring. Inga fler övergrepp ska ursäktas med frasen ”han är ju bara kär i dig”. För att uppnå ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld krävs en skola som lägger grunden för detta. Alla elever ska känna sig trygga i skolan.

Lina Ahl

Ordförande SSU Skaraborg