Annons

Denne ädling stred länge och väl för jämlikheten mellan könen. År ut och år in stred han för rätten att bli jämställds sin maka drottning Margrethe av Danmark. I en tid då man allt mer försöker sudda ut skillnaderna mellan män och kvinnor upplevde vår prins ett öde värre än Hamlets. Vår hjälte fick alltid gå ett steg efter sin hustru. Detta uthärdades dock med ett vist jämnmod värdig en furste. Men etter värre skulle det bli. Äldste sonen växte upp och denne blev sedan nummer två i riket. Mot denna skymf stred Henrik förgäves. Ej rättvisa finns i vårt södra broderland. År ut och år in, årtionde ut och årtionde in stred Henrik för rätten att bli kung. Ja varför är världen så vidrig att kvinnor som gifter sig med kungar blir drottningar, men män som gifter sig med drottningar blir prinsar? Ja den frågan ställde sig även saliga drottning Victoria redan för cirka 150 år sedan då hennes älskade make Albert bara fick bli prinsgemål liksom Henrik. Världen är fylld av orättvisor, men också av tappra män som likt vår ädel prins gör vad de kan för att det rätta goda och sanna ska vinna. 

Alla som tror på jämlikheten mellan könen och därmed tror att kön finns och inte bara är en social konstruktion bör hylla prins Henrik! Man ska heller inte förgäta att den ädle man till både börd och sinnelag aldrig i sin kamp för jämlikhet och rättvisa övergick i fanatism, måhända han någon gång kärleksstrejkade med det är försåtligt. Ty Henrik trodde såväl på jämlikhet mellan könen som på det faktum att kön finns. Henrik påstod aldrig att han ville bli drottning!

Henrik Andersson