Att vi alla åldras är en odiskutabel sanning. Detta är även Ryttmästarboställets ägare Bernhard Englund väl medveten om. Vid 79 års ålder har han därför börjat fundera på vad som ska ske med anläggningen vid Simsjön.

– Jag är snart 80 år och inser att jag inte kan hålla på med detta till jag stupar. Jag kan trilla av pinnen vilken dag som helst. Det är det som är orsaken till att vi börjat titta på en lösning nu, säger Bernhard Englund.

Englunds starka ambition är att Ryttmästarbostället ska få vara intakt även i framtiden. För att så ska förbli ser han ett alternativ där kommunen tar över och driver det vidare. Den idén har han formulerat i en skrivelse. I den erbjuds kommunen att få ta över anläggningen för 10 miljoner kronor. En summa som anges vara väl under ett förväntat marknadsvärde.

I skrivelsen föreslås också att den ideella förening, som nu ansvarar för Ryttmästarbostället, samtidigt omvandlas till en stiftelse i kommunens regi. Den konstruktionen skulle medföra att även andra intressenter kan bidra med kapital, menar Englund.

Främsta anledningen till att kommunen borde vara intresserad av att ha kvar Ryttmästarbostället intakt är att anläggningen lockar många besökare till Skövde. Årligen kommer runt 15 000 personer till anläggningen. Många av dem stannar också över natt.

– Det är en plats som är väl värd att bevara för kommunen, konstaterar Englund.

Annons

Kommunalrådet Katarina Jonsson (M) bekräftar att hon tagit del av skrivelsen och att frågan varit uppe för en första diskussion. Däremot har man inte hunnit fördjupa sig i den ännu understryker hon.

– Helt klart är Ryttmästarbostället är en mycket framgångsrik besöksdestination i kommunen och en tillgång för Skövde. Men det är en mycket stor fråga och det finns mycket att vända och vrida på, så än finns ingen uttalad åsikt om hur kommunen ska ställa sig, säger Jonsson.

– Vi får ta ställning till det som Bernhard Englund skickat in. Sen får vi se om kommunen kan förvalta det vidare eller om det finns någon annan aktör som är lämplig, tillägger hon.

Kommunalrådet påpekar vidare att Bernhard Englunds person är mycket av charmen med Ryttmästarbostället.

– Så det är inte bara att ta över anläggningen hur som helst, konstaterar Katarina.

Englund själv menar dock att en sådan tanke inte ska hindra framtida ägare.

– Det finns en bra dokumentation av hela verksamheten och alla historier. Dessutom är jag själv beredd att vara med och stötta dem som ska ta vid med det jag kan under en övergångsperiod. Sen ska ingen försöka efterapa mig, utan den som tar över får hitta på något eget, säger Englund.

Vad skulle hända med Ryttmästarbostället om ingen tar över det i sin helhet?

– Då säljer jag alltihop innan jag försvinner, men då splittras allt och det vore fasansfullt tycker jag och även tråkigt för kommunen om man blir av med ett sådant här uppskattat besöksmål, säger Bernhard Englund.