Annons

Vad innebär ett förståelseglapp? Hur fångar man kaos i atmosfären? Hur kan man vara en välutvecklad autist? Iris Johansson växte upp med autism i en tid där skolan ännu inte var rustad för dessa barn. Hon berättade om sin personliga resa där hon successivt tagit sig ur sin autistiska värld och har stor kunskap om hur människor med eller utan kommunikationshandikapp fungerar. Hon är nu efterfrågad talare både i Sverige och utomlands. Större delen av året tillbringar hon i Västerås och delar av vinterhalvåret i Egypten.

Iris berättar att hon lärde sig läsa med ordbildsmetoden i 20-årsåldern. Förståelseglappet handlade om att inte kunna koderna för kommunikation, att veta men inte få upp i sitt medvetande, att se andra människor som fenomen. För Iris är det viktigt att ”kroppen mår bra”. Kroppens språk är smärta. Konfliktladdningen inom en person är rädsla, ilska, sorg, glädje. Det gäller att hitta instrument för att kommunicera till ”en glad kropp” som Iris uttryckte det.. Genom egen erfarenhet och högskolestudier inom flera områden har Iris blivit mycket av konfliktlösare inom skola och vård, där hon arbetat med handledning. Nu driver Iris barnkolloverksamhet, har handledning med olika grupper och är ute och föreläser.

Från den första boken ”En annorlunda barndom ” till den andra ”Ett annorlunda liv” skriver hon nu på den tredje boken ”Ett annorlunda samhälle”.