S och MP har hittills höjt skatterna med 40 miljarder och att införa ytterligare en skatt försvagar svensk konkurrenskraft.

Annons

Moderaterna vill använda ny teknik för att säkerställa att lagar och regler följs inom åkerinäringen och därmed pressa tillbaka den illegala konkurrensen. Att införa krav på GPS-mottagare i varje lastbil gör det möjligt för mer kontroll utan att samtidigt höja skatten på transporter.

Vi oroas också av att regeringens kilometerskatt inte innehåller någon skatteväxling, vilket innebär att avgiften kommer att läggas ovanpå redan befintliga skatter. Sverige har redan en av Europas högsta dieselskatter och vi har helt enkelt inte råd att försvaga vår konkurrenskraft på det här sättet. Det nya förslaget saknar även en samlad konsekvensanalys samt vilka skattenivåer, vilket vägnät och vilken differentiering det handlar om.

Transporter på väg har, i likhet med hela transportsektorn, ett ansvar för att minska utsläppen för att vi ska nå våra utsläppsmål. Men då måste fokus vara på att bekämpa utsläppen och hur vi kan ställa om till mer miljövänliga drivmedel. Omställningen mot ett klimatneutralt samhälle är beroende av biodrivmedel från skogen och vi vill uppmuntra till en ökad inblandning av biodrivmedel. Paradoxalt nog hör skogsindustrin till de som drabbas hårdast av en kilometerskatt. Ett väl fungerande klimatarbete bygger på ny teknik och åtgärder som tar verkligheten på allvar.

Problemen kring den olagliga konkurrensen och vikten av en hållbar godstrafik behöver tas på största allvar. Men lösningen är inte en ny kilometerskatt som leder till dyrare transporter. Om hela Sverige ska leva och växa så kan man inte sätta krokben för vägtransporter som många gånger är det enda alternativet. Att S och Mp är oförmögna att se Sverige utanför de stora städerna är inget annat än ett tydligt svek.

Sten Bergheden (M) landsbygdspolitisk talesperson

Jessica Rosencrantz (M) trafikpolitisk talesperson