Europas medborgare har att ta ställning till huruvida de anser vi bör låta EU:s politiker fortsätta sitt sitt arbete med att centralisera makt och beslut till byråkraterna i Bryssel, eller om vi ska välja att dra i nödbromsen.

Att befolkningen i Europa värdesätter sin nationella suveränitet och identitet speglas i att partier som liknar Sverigedemokraterna växer sig starka över hela kontinenten och börjar med en gemensam röst säga att detta inte är vad EU bör vara. Frihandel och förebyggande arbete kring internationell brottslighet är två saker som är viktigt att värdesätta, särskilt för ett förhållandevis litet land som Sverige. Men detta förutsätter inte att vi måste överlämna vår demokratiska beslutsprocess till andra länders politiker vilka vi inte kan rösta på .

Det är tydligt att för Skaraborgs unga är den viktigaste frågan i detta val en som de delar med ungdomar över hela Europa, att stoppa det katastrofala Copyrightdirektivet som genom artikel 11 och 13 skulle förvandla hela internet till något oigenkännligt. Detta är en tydlig exemplifiering på vad EU egentligen är: äldre politiker och tjänstemän som är helt är helt frånkopplade samtiden och totalt ointresserade av vad folket de är valda att representera tycker.

Cuf talar gärna varmt om den flyktingpolitik de själva beskriver som “humant, ansvarstagande och samordnat”. Verkligheten visar dock att det är det direkt motsatta. Det måste fastslås att det finns inget humant i en politik som genom en oansvarig invandringspolitik lockar migranter från Nordafrika och Mellanöstern att ta den livsfarliga resan med gummibåtar över Medelhavet, som i flera fall lett till döden för de som har rest.

Annons

Det är inte humant att europeiska länder som Sverige och Tyskland spenderar kopiösa summor pengar för att migranter ska kunna bosätta sig här samtidigt som FN:s flyktingläger är grovt underfinansierade. Sverigedemokraterna har i flera år budgeterat för utökat humanitärt bistånd och vi väntar ännu på den dagen Centerpartiet blir intresserade av att genomföra politik som faktiskt kommer hjälpa människor på flykt, inte meningslös symbolpolitik.

Att Europas nationer kan göra gemensam sak i viktiga internationella frågor ska inte behöva leda till att dessa länder samtidigt avsäger sig sin nationella suveränitet. Europa är en fantastisk kontinent, med ett fantastiskt folk och en enorm mångfald just på grund av nationernas olikheter. Vägen framåt för EU bör vara ett där staternas självbestämmanderätt skyddas och utvecklas, där demokrati och den folkliga förankringen värnas - för ett nationernas Europa!

Albin Gilbertsson

Ungsvenskarna SDU, Skaraborg

Eu
Val