Personalen på ortopedikliniken på Skaraborgs sjukhus gick den 20 juni ut i ett öppet brev där de skrev att bristen på sjuksköterskor gör att patienternas säkerhet inte går att garantera på avdelningen. Liberalen Ulla-Britt Hagström - ordförande i styrelsen för Skaraborgs sjukhus - berättade i går att krisen på avdelningen måste lösas med sjukhusets egna resurser.

Jane Johansson är biträdande sjukhusdirektör och en av många som nu jobbar med försöka lösa krisen på ortopedkliniken.

- Precis som på alla sjukhus i regionen - och även på nationell nivå - så saknar vi vårdplatser. Det går upp och ner på olika avdelningar och just nu är det ortopeden som är drabbat. Hur vi ska styra om resurserna på sjukhuset för att ha tillräckligt många öppna vårdplatser där är ett arbete som pågår - och kommer att pågå - intensivt, säger hon.

En plan för hur de ska lösa situationen räknas vara helt klar efter sommaren.

- Vi tittar på hur vi ska styra om våra resurser och hur vi ska använda den kompetens som vi har. Vi behöver ha en plan som vi kan sätta i verket i september. Alla som är berörda är väldigt engagerade i det här. Det är ett svårt uppdrag men det är inte så att vi saknar idéer. Vi har idéer som vi nu får titta på hur vi kan verkställa.

Annons

Att styra om resurser är den kortsiktiga planen för att lösa problemen på ortopedkliniken. En långsiktig plan finns också på plats.

- Vi avsätter resurser så att flera sjuksköterskor ska gå specialistutbildning. Det har vi satsat på under året som har gått och det satsar vi ytterligare på nu. Vi har ett gediget samarbete med vår forsknings- och utvecklingsenhet som arbetar nära Högskolan i Skövde och som nu skräddarsytt en utbildning som gör att vi kan sätta ytterligare 20 sjuksköterskor i skolbänken i höst, säger Jane Johansson.