Statistiken kommer från Försäkringskassan och gäller kvinnor som varit sjukskrivna i minst 15 dagar, rapporterar SVT Nyheter Uppsala.

— Om man har nedsatt förmåga så att man inte kan vårda sitt barn, då ska man kunna avbryta sin föräldraledighet och bli sjukskriven i stället, men det är Försäkringskassan som fattar det beslutet, säger Eleonora Fridholm Björkman, utredare på Socialstyrelsen, till SVT.

Anledningen till att så få kvinnor med allvarliga förlossningsskador ändå inte fått sjukpenning har inte utretts av Försäkringskassan.

Annons

— Många kanske har föräldrapenning och har fortsatt med den fast de har fått ett läkarintyg. Det kan också vara så att läkaren inte gett personen ett läkarintyg eller att man inte har förstått att man kan sjukanmäla sig och ansöka om ersättning från Försäkringskassan, säger Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan till TT.

Vi har i vår granskning kunnat visa att kvinnor i Skaraborg som drabbats av svåra förlossningsskador har haft svårt att få hjälp, flera har fått lida i många år. Samtidigt visar vår granskning att de som ska hjälpa kvinnorna på gyn och uroterapin är starkt underbemannade. Något som flera regionpolitiker tidigare inte har haft någon vetskap om.

Samtidigt visar siffror från Socialstyrelsen att andelen kvinnor som drabbas av svåra bristningar i samband med förlossningen faktiskt minskar. En förklaring tros vara att kvinnor idag är mer öppna med att berätta om sina problem. Det i sin tur har lett till en medvetenhet och att vården fått mer resurser.

Ny statistik visar att fram till mitten av 2000-talet steg andelen kvinnor med förlossningsskador. Kulmen nåddes 2004 då 7 procent av förstföderskorna drabbades. Sedan dess är trenden sjunkande och 2015 var motsvarande siffra 5,3 procent, skriver TT.

Vill du dela med dig av din förlossning och få fler att våga prata om sina skador? Använd #minförlossning.