Johan Larsson är projektledare för ombyggnaden av väg 49. Han och hans kollegor från Trafikverket fanns på plats i Varnhemsgården från vid 17-tiden på eftermiddagen och kunde bekräfta att intresset var stort redan från start.

LÄS MER: TV: Se nya lösningen för väg 49

– Det har kommit in folk hela tiden och de verkar stanna kvar även över vår presentation, konstaterade Johan Larsson strax innan den skulle dra igång.

Under kvällen fick besökarna dels titta på ritningar över hela sträckan för ombyggnaden. Dessutom fick de möjlighet att ställa frågor till tjänstemännen innan det blev en samlad genomgång. Frågorna som dök upp var i mångt och mycket de samma som man fått svara på redan tidigare, bekräftade Johan Larsson

– Hur blir min anslutning, hur blir sikten i den här korsningen, hur kan jag nå min fastighet. Det är väl de vanligaste frågorna vi fått så här långt.

– En del har vi kunnat lösa till det här förslaget, medan annat ligger kvar för bearbetning. Nu har vi också försökt svara upp med en modell för att vi tydligare ska kunna visa hur vi menar att vägen kommer att se ut, säger Larsson.

Givetvis var korsningen vid Varnhem en av de heta potatisarna under kvällen.

Efter bakläxan från Länsstyrelsen på det förra förslaget har man nu i stora delar gått tillbaka till den första versionen där såväl på- som avfarter från Varnhemsvägen och ut på 49:an åt båda hållen, ligger väster om Varnhemsvägen, på ”Skarasidan”. På det sättet undviker man det stora fornlämningsområdet som man hade tänkt bygga på i det förra förslaget.

Annons

Förslaget i sin helhet föll av allt att döma deltagarna i smaken då inga stora protester hördes. Däremot ställdes frågor om olika delar, som att det inte längre är planerat för någon bullerskyddsvall vid korsningen, vilket fanns tidigare.

Här blev svaret att man valt bort den bland annat på grund av det landskapsbildsskydd som finns för området. Däremot uteslöts inte så kallat fastighetsnära åtgärder, som dock är frivilliga.

I förslaget är det tänkt att det ska finnas speciella busspassager med tillhörande hållplatser i anslutning till ramperna på båda sidorna, som nås via gång- och cykelvägar. Här fanns åsikter om deras utformningar, med svaret att man kollat på flera lösningar och att den som nu finns är den mest lämpade ur alla hänseenden.

Ari Laaksonen bor i Överbo, precis i utkanten av Varnhem i riktning mot Skövde. Han tyckte till om den bullervall som kommer att anläggas längs den södra sidan av 49:an för att minska bullret mot samhället, men som i planen inte går ända upp till Överbo.

– Vi vill ha en längre vall. Jordmassorna finns här så det är den absolut billigaste lösningen. Men så har de inte tänkt, utan de vill göra individuella lösningar för varje fastighet, men det är helt tokigt och inget som någon av oss som bor i Överbo vill, sade Ari Laaksonen.

Johan Larsson redogjorde slutligen för den tidsplan man nu jobbar efter och som innebär byggstart 2021.

En allmän uppfattning som kom fram på mötet var att det är viktigt att korsningen vid Varnhem får högsta prioritet när bygget kommer igång.

– Det viktigaste av allt är att Varnhemskorsningen byggs om. Det är det primära och det vi har väntat på länge nu. Vi väntar bara på att det ska ske några allvarliga olyckor där, säger Stefan Hermansson, en av deltagarna på samrådet.