Grunduppdraget till de två ekonomklasserna på Ållebergsgymnasiet har varit att skriva argumenterande texter i insändarform.

– Vi har fått tänka på vad vi vill förbättra i Falköping, och även specificera vad man kan göra, berättar en av ekonomieleverna.

Konkreta argument

De har arbetat med uppgiften i olika grupper och har fått ge feedback till varandra.

– De har fått byta texter och ge varandra synpunkter för att lyfta fram argumenten och vara konkreta, säger Hanna Escanellas, svenskalärare som genomför insändarprojektet med sin kollega Anna Johansson.

Att många i klasserna är RIG:are, och kommer från andra orter i Sverige, ger ett intressant perspektiv på Falköping som ungdomsstad.

– Vi kan ha en lite annan syn än vad de som är uppvuxna här har, konstaterar en av RIG:arna.

Ljuspunkter

Klasserna har inte bara plockat fram negativa aspekter med Falköping ur ungdomsperspektiv. Flera av insändaren är inne på ljuspunkterna i kommunen också, även om ett par ämnen är återkommande: Kollektivtrafiken (bussarna) och vad som finns att göra på kvällarna.

Att vara konstruktiv och ge förslag på förbättringar är viktiga moment som har lyfts fram i undervisningen.

– Det har varit roligt att jobba med insändarna, men svårt ibland att hitta bra argument. Det är viktigt att komma på någonting som man kan stå för själv, säger en av skribenterna.

Nu går de i skarpt läge genom att FT publicerar ett urval av de ungas röster.

Annons

Läs ungdomarnas insändare här:

Hjälp ungdomarna: Ändra reglerna för A-traktorer

Klaga kan ni göra hemma

Falköping - ”det tråkiga livet”

Triangelns förbannelse

Flytten till Sveriges tråkigaste stad

Ge oss ett ungdomsvänligt centrum

Make Parken great again