I nybyggda Hasselbacken bor det många barnfamiljer Barnen är ofta ut i skogen kring området och leker. Allt som oftast kommer de hem och berättar om allt skräp som ligger i naturen.

– Barnen har kommit hem och berättat att de hittar gamla batterier och annat skräp. Det var då vi tänkte att vi måste städa upp i skogen, berättar Rikard Vilemyr, en av dem som bor i området.

Familjerna bestämde sig för att ge sig ut i skogen och rensa upp. På 45 minuter fyllde de ett bilsläp med skrot som kördes till återvinningen.

–Det var allt möjligt, sprejburkar, rostiga oljefat och gamla jordbruksmaskiner. Vissa grejer låg under markytan och då ser man dem inte och kan snubbla på dem, säger Rikard Vilemyr.

Risken att någon kan skada sig är uppenbar och dessutom skulle en del av skräpet kunna vara miljöfarligt.

– Vi blev lite förskrämda när vi såg hur mycket skräp det var. Det verkar inte som kommunen gjorde någon större koll när de gjorde i ordning tomterna.

Just kommunens mark har familjerna inte städat upp. Nu hoppas familjerna att kommunen tar sin del av ansvaret och röjer upp där.