— Jag tycker att man ska involvera barnen tidigt i ekonomi och ge dem egna pengar att ansvara för. Det är också ett bra sätt att förbereda för den dag då barnet måste ta hela ansvaret för hushållsekonomin, säger Dag Wennlund, privatmarknadschef på Länsförsäkringar Skaraborg.

Fakta: Tips om barns pengar

Börja ge en liten veckopeng i 5-6 årsåldern.

Var beredd på att det kan bli fel inköp ibland.

K..

Fakta: Tips om barns pengar

Börja ge en liten veckopeng i 5-6 årsåldern.

Var beredd på att det kan bli fel inköp ibland.

Kom överens om vilka inköp pengarna ska räcka till.

Ge inte extra pengar lättvindigt. Koppla till motprestation.

Spara först, handla sen. Berätta om fördelarna med detta.

Källa: Länsförsäkringar Skaraborg

Varje år undersöker bolaget hur många föräldrar som ger sina barn och ungdomar vecko- eller månadspeng. Man kartlägger också hur mycket pengar de i så fall får och vid vilken ålder.

Frågorna ställs till 1 000 personer och årets resultat visar bland annat att hälften av barnen inte regelbundet får pengar av sina föräldrar. De flesta som inte ger sina barn vecko- eller månadspeng uppger också de inte tycker att barnen behöver få egna pengar utan att de i stället får det vid behov.

De här föräldrarna riskerar, enligt Dag Wennlund, att göra sina barn en björntjänst.

Annons

— Att ge barnen en god ekonomisk start i livet innebär inte att ge dem mycket kontanter utan att lära barnen en sund attityd till pengar och att prioritera inköp. Barn lär sig snart vad pengar är och vad de kan användas till, men det är även viktigt att få en känsla för pengars värde, säger han.

— Tittar vi tillbaka så är det allt färre som ger vecko- eller månadspeng och det är en oroande utveckling tycker vi. Det är svårt att säga vad det beror på, vi kan bara gissa, och vi tror att det bland annat har att göra med att föräldrarnas disponibla inkomst är högre i dag än för tio år sedan. Många känner att de har pengar över och att de inte längre behöver vända på varenda krona, tillägger Wennlund.

Resultatet av årets undersökning visar att barn mellan fem och tio år får 125 kronor i månadspeng (medianvärde), elvaåringarna 175 kronor, tolv- till trettonåringarna 250 kronor, 14-åringarna 350 kronor, 15-åringarna 450 kronor, 16-åringarna 550 kronor, 17-åringarna 650 kronor och 18-åringarna 950 kronor.

— Nivåerna har legat här ganska länge och det tror vi har att göra med att man ofta kopplar månadspengen till nivån på barn- och studiebidragen och de har ju legat still länge. Det är upp till var och en att bedöma vad som är rimligt. Det viktiga är att involvera barnen i ekonomi i stället för att betala allting, betonar Wennlund.

Mammorna verkar tuffare än papporna i förhandlingarna om månadspengen. Nästan fyra av tio mammor säger att de aldrig ger extra pengar medan knappt tre av tio pappor gör det. Varannan mamma tycker också att barnen ska hjälpa till hemma utan att det är kopplat tillpengar medan tre av tio pappor anser det.

— Det kanske är så att mammorna generellt sett har bättre koll på hemmet och att det som har bestämt ska göras inte har blivit gjort, gissar Dag Wennlund.