Återigen har ungdomar kastat en stor mängd ägg på fasaden till en fastighet på Södra Kvarngatan i Falköping.

Fastighetsägaren konstaterar att fasaden måste målas om eftersom äggen inte går att tvätta bort. En samling ungdomar försvann springande från platsen när bostadsägarna gick ut för att konfrontera dem.