Efter en valrörelse där partier, press, radio och TV, till synes målmedvetet, lyckades glömma allt tal om mäns våld mot kvinnor rullar nu den patriarkala ångvälten vidare.

Efter att Skaraborgs kommuner sagt upp sina avtal med Kvinnohuset Tranan och nu tycks tveka inför att skriva ett nytt är det kanske dags för alla organisationer och enskilda människor som inser värdet av en fungerande ideell kvinnojour att ta strid för Kvinnohuset. Ta strid för att Skaraborgs kommuner ska ge Kvinnohuset Tranan ett stort förtroende och trygga föreningens ekonomi.

”Vi erbjuder kostnadsfri samtalsmottagning för dig som är eller har varit utsatt för våld i nära relation. Vi kan även stötta dig som är anhörig. Det går bra att ringa skicka e-post eller boka tid för ett personligt besök. Vi för ingen journal över dessa samtal och du kan vara helt anonym.”

Ett löfte som finns att läsa på kvinnohusettranan.se, detta kan vara halmstrået som leder till förändring för personer som lever i destruktiva relationer präglade av våld och kontroll.

Fi i Skövde försökte i valrörelsen uppmärksamma att kvinnojouren lägger mycket energi på att motivera sin verksamhets existens för att få pengar till att fortsätta driva verksamheten. Detta trots att behovet av kvinnojourens verksamhet inte har minskat och att det skulle vara bättre att den energin lades på att hjälpa personer som utsätts för våld.

Annons

Dagens ETC, 12 juli 2018, publicerade under rubriken ”Privata aktörer hotar kvinnojourernas arbete” om ordföranden Jenny Westerstrand för ROKS, en av riksorganisationerna för ideella kvinno- och tjejjourer, som oroar sig för att privata företag med vinstintressen börjat erbjuda kommuner skyddade boenden för att, som hon sa, tjäna pengar på kvinnors utsatthet.

I samma tidning fick Linda Lillieström komma till tals. Hon driver ett skyddat boende där kommuner från hela Sverige kan köpa platser. Hon sa att hos henne är det bemanning dygnet runt och att personalen har en högre utbildningsnivå än vad ideellt drivna kvinnojourer har.

Men i medier står det att 14 av Skaraborgs 15 kommuner kommer att, eller har sagt upp avtalet med Kvinnohuset Tranan. Detta för att kommunerna vill ha reserverade platser för den egna kommunens invånare. Något som idag bara inte är möjligt för Kvinnohuset Tranan.

På grund av valår och en utredning, ”Ett fönster av möjligheter”, som syftar till förändringar för Kvinnohusen föreslog Tranan kommunerna en förlängning av gällande avtal för att kunna fortsätta prata när nya förutsättningar är kända.

8 sept publicerades en krönika i webbtidningen feministisktperspektiv.se, där Nina Perooz, ordförande i Terrafem, skrev. ”Varje år uppstår samma problem: kvinno- och tjejjourerna håller andan i väntan på vem som ska vinna valet och andnöden håller i sig tills vårbudgeten släpps. Då kan vi äntligen pusta ut eller tuppa av”

Terrafem är en ideell kvinnojour som kvinnor i hela Sverige kan ringa till som klarar att samtala på 66 olika språk.

Nu tycks det oroande tyst i media. Bara korta meddelanden i medier om att kommunerna i Skaraborg tvekar.

Men vi i Skaraborg får i anständighetens namn inte riskera att vi blir utan den här — för hårt utsatta kvinnor — ibland enda väg till hjälp. Så som ideella kvinnojourer faktiskt ofta är.

Feministiskt Initiativ Skövde

Hot