En projektgrupp inom Kommunalförbundet och Folkhälsoenheten i Skaraborg har fått ett särskilt uppdrag av sjukvårdspolitikerna att arbeta mot övervikt och fetma hos barn.

3-4 oktober ordnas en konferens med personal från elevhälsa, barnhälsovård, förskola, fritids och kostverksamheter från alla kommuner där de ska få lära sig mer om hur man tacklar frågan i vardagens samtal med barn och deras föräldrar.

Tolv procent av svenska fyraåringarna lider av övervikt eller fetma. Det visar en sammanställning från barnhälsovården vid landstinget Sörmland.

Skaraborg ligger lite högre än riksgenomsnittet.

– Vi vet att föräldrarnas utbildning är den starkast påverkande faktorn. Vi vet också att vilket bostadsområde man bor i spelar in, säger Paulina Nowicka, professor i kostvetenskap, som forskar på barnfetma till TT.

Övervikt och fetma är också vanligare i glesbygd jämfört med storstäder.

Det handlar om ett mönster som blir allt tydligare. Skillnaderna ökar. Problemen växer hos gruppen med låg inkomst och låg utbildning.

Hur möter ni föräldrar som har ett barn med övervikt?

– Det är viktigt att inte skuldbelägga. Det går att åtgärda problemet men det tar tid och är krävande. Man kan se till att barnen ”växer i kapp” sin kropp utan hets och med positiva matvanor. Ju tidigare man börjar, desto lättare bättre är det, säger Lena Ljungkrona-Falk, dietist vid centrala Barnhälsovården i Skaraborg.

Annons

– Det är ett svårt samtal. Men det gäller att prata på ett positivt och bra sätt. Jag säger som min kollega Paulina Nowicka:”Det är viktigt att inte bara lägga skulden på föräldrarna. Det handlar inte om dåliga föräldrar, utan om att de har sämre förutsättningar. Vi vet att föräldrar i socioekonomiskt utsatta områden oftare har obekväma arbetstider, vilket leder till stress. Och vi vet att framför allt mammor stress leder till fetma.”

Motivera istället för att skuldbelägga och uppmuntra föräldrar att sikta in sig på mat som vi alla vet är nyttig – som fisk, grönsaker, frukt, växtbaserade oljor samt nötter och fröer, mindre rött kött, saft, läsk, godis, glass och bakverk.

Inte lätt men det som gör skillnad.

Det finns inga enkla och snabba lösningar.

– Det är en komplex blandning mellan lättillgänglig mat, stillasittande, mat som belöning och annat som förmågan att skilja hunger från sug till exempel, säger Lena Ljungkrona-Falk.

13 procent av fyraåriga flickor i riket har övervikt eller fetma, jämfört med tio procent för pojkarna, visade sammanställningen från barnhälsovården i Sörmland.

LÄSER DU VIA APPEN? Se övervikt och fetma på 31 BVC för Skaraborgs 3029 fyraåringar

Fetma och övervikt hos fyraåringar

• Flickor med övervikt 11,3 %

Högst bland 31 BVC i Skaraborg: 20,7 %

• Flickor..

Fetma och övervikt hos fyraåringar

• Flickor med övervikt 11,3 %

Högst bland 31 BVC i Skaraborg: 20,7 %

• Flickor med fetma 2,9%

Högst bland 31 BVC i Skaraborg: 9,3 %

• Pojkar med övervikt 6,9%

Högst bland 31 BVC i Skaraborg: 18,2 %

• Pojkar med fetma 2,9%

Högst bland 31 BVC i Skaraborg: 10 %

Källa: Barnhälsovården Skaraborg,