Sektorchefen på barn och utbildning, Gustaf Olsson, har gjort en utredning avseende lokalbehov för Gymnasium Skövde under den kommande tioårsperioden. Av utredningen framgår att man förväntar sig en kraftig ökning av elever inom Gymnasium Skövde, från nuvarande knappt 2300 elever till 3300 elever 2026.

– Vi har varit nere på botten avseende antal gymnasieelever. Nu har det börjat öka, men vi tycker det går lite fortare än vad prognosen säger, konstaterar Gustaf Olsson.

– Vi har väntat på den här ökningen. Vi bygger nya förskolor och skolor och eleverna får ändå aldrig plats. Någon gång kommer de också upp i gymnasieåldern. Nu händer det under de kommande åren, tillägger han.

Prognosen innebär att nuvarande gymnasielokaler inte kommer att räcka till inom ett antal år. Det sätter press på kommunen att ta ställning till hur gymnasieskolan ska dimensioneras och var platserna ska finnas.

Annons

– Vill vi inte ha fler gymnasieplatser än vi har i dag räcker de lokaler vi har, men då blir många elever från kommunen utan plats på hemmaplan. Vill vi täcka behovet för dem som är folkbokförda i Skövde får vi göra något åt det, säger Olsson.

– Vi klarar oss i fem år till med de utrymmen vi har så det är ingen panik, men en sådan här process tar lång tid och vi vill lyfta frågan nu, så vi kan börja titta på olika alternativ.

Utredningen visar också hur befintliga lokaler används i dag. Här framgår att Kavelbrogymnasiet för närvarande har en beläggningsgrad på 80 procent medan Västerhöjd ligger på 95 procent.

Ett sätt att delvis lösa platsbristen är att flytta program mellan de båda skolorna, vilket skulle innebära ett bättre utnyttjande av befintliga lokaler. Även nybyggnad av lokaler är en arbetshypotes, men då inom ramen för de skolor som redan finns.

Förslagen på flytt av program som nämns är följande:

# Naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet placeras på Kavelbro.

# Barn- och fritidsprogrammet flyttas till Västerhöjd.

# Estetiska programmet och introduktionsprogrammet flyttas från nuvarande lokaler i G-huset och intilliggande baracker till Västerhöjd.

Tilläggas ska att flytten av natur- och teknikprogrammen till Kavelbro också är en del av planen att skapa ett tekniskt och naturvetenskapligt centrum inom Gymnasium Skövde, som uttalats tidigare. Även den frågan ligger på Olssons bord.

– Men det finns ännu inga beslut på att det ska ske, understryker Olsson.

Med fakta på bordet har sektorchefen fått uppdraget att ta fram ett kostnadsförslag för en utbyggnad av Gymnasium Skövde utifrån den förväntade ökningen av elevantalet. Förslaget ska också inkludera ett tekniskt/naturvetenskapligt centrum.