Den preliminära antagningen för att börja i höst på regionens naturbruksskolor är nu klar. Regionen har nu tre skolor kvar efter att ha lagt ner lika många skolor de senaste åren.

Totalt är 170 elever preliminärt antagna vilket är en ökning från knappt 150 preliminärt antagna förra året.

Sötåsens djur- och hästinriktning har ökat kraftigt, från 44 till 76 preliminärt antagna.

– Det är fantastiskt roligt. Vi vet inte säkert vilken inriktning eleverna väljer, häst, smådjur eller hund, förrän de börjar här i höst, säger Jenny Jacobsson, rektor på Sötåsen.

Sötåsen naturbruksgymnasium är beläget utanför Töreboda, men ger sina hästutbildningar vid Axevalla hästcentrum.

– Självklart tror jag att Axevalla är en del i ökningen. Det är tredje året vi tar in elever där och nu börjar alla veta om att vi finns, säger Jenny Jacobsson.

Tidigare år har alla som sökt naturbruksskolorna erbjudits en plats. Det är något som Jenny Jacobsson räknar med att kunna göra även i år, trots det markant ökade intresset. Genom samarbetsavtal med andra aktörer har Sötåsen kunnat erbjuda internat till alla elever som startat på skolan.

Det kan också nämnas att det var en viss minskning från 2016 till 2017 i antalet antagna på djur/hästutbildningarna, både preliminärt och slutligt.

Det är lite omvänt när det gäller lantbruksutbildningarna, där antalet preliminärt antagna minskat både på Sötåsen och Uddetorp.

Annons

– Vi hade ett fantastiskt år i fjol med fler elever än vad det har varit under en lång period. Jag tror att det kommer att bli jättebra ändå, vi kan se viss variation mellan olika år, säger Jenny Jacobsson.

Det har bildats friskolor på hittills två av tre platser där regionen lagt ner naturbruksskolor och Dingle startar i höst lantbruksutbildning, vilket friskolan inte ger under detta sitt första läsår.

– Jag har svårt att säga hur detta skulle påverka. Alla utbildningar inom lantbruk är bra. Vi jobbar för att få ut fler ungdomar i branschen, säger Jenny Jacobsson.

Preliminärt antagna på regionens naturbruksskolor

Totalt har 170 elever antagits preliminärt, att jämföra med 149 i fjol då 166 antogs efter..

Preliminärt antagna på regionens naturbruksskolor

Totalt har 170 elever antagits preliminärt, att jämföra med 149 i fjol då 166 antogs efter omval och 145 år 2016 då 162 antogs efter omval.

På Uddetorp har 34 elever antagits preliminärt till lantbruk, att jämföra med 42 förra året då 46 antogs efter omval. År 2016 antogs 22 preliminärt och 23 efter omval.

På Sötåsen har 14 antagits på lantbruk preliminärt, att jämföra med 26 förra året, då 30 började efter omval. Året före det antogs 15 elever preliminärt och 16 efter omval.

Djur/häst på Sötåsen har fått 76 preliminärt antagna i år, att jämföra med 44 elever förra året, då 48 började efter omvalet. Året innan dess antogs 61 preliminärt och 76 efter omval.

Skogsutbildningen på Svenljunga har 35 preliminärt antagna, att jämföra med 27 förra året, då 31 antogs efter omval. År 2016 antogs 38 preliminärt och 34 efter omval.

Naturbruksskolorna ger också introduktionsprogram samt trädgård på Sötåsen med ett mindre antal sökande.

Källa: Naturbrukskansliet