Totalt 5 574 aktiebolag gick i konkurs i Sverige förra året. Det är en ökning med tre procent jämfört med 2016. Det visar statistik framtagen av kreditupplysningsföretaget Creditsafe.

Statistiken visar att av landets 290 kommuner ökade antalet konkurser i nästan hälften under 2017. I 110 kommuner har konkurserna minskat under det senaste året. I 28 kommuner var det inget företag som gick i konkurs.

I Skaraborg spretar det åt olika håll. I Skövde skedde 22 konkurser under 2017, vilket är att jämföra med 15 året dessförinnan. I Skara minskade tvärtom antalet konkurser kraftigt, från 14 under 2016 till sju under 2017.

I Falköping gick sju aktiebolag i konkurs förra året att jämföra med fyra under 2016. I Tidaholm ökade antalet konkurser från ett till tre under samma tidsperiod.

De tre kommuner i landet som har ökat mest procentuellt sätt gällande konkurser är Flen, Köping och Rättvik. De tre kommuner som har minskat mest procentuellt sätt är Berg, Munkedal och Östhammar.

Sett till de större kommunerna i landet så har antalet konkurser ökat mest på Gotland, Västerås och Gävle. Den mest positiva trenden finns i Karlstad, Örnsköldsvik och Nyköping.