Ledningsorganisationen för regionens naturbrukssklor ses nu över.

– Naturbruksförvaltningen har genomgått en ganska stor omställning då man gått från initialt sju skolor till dagens tre skolor. I samband med nedläggningarna fick man förstärka ledningen för att omställningen skulle kunna ske på ett likvärdigt sätt. När omställningen var klar skulle man se över ledningen för att anpassa för dagens situation, säger Yvonne Kjell, som tog över som förvaltningschef i somras.

Konsultfirman Ekan management har gjort en översyn av ledningsorganisationen som nu överlämnats till förvaltningen med en rekommendation om hur en ny organisation ska se ut. Enligt förslaget minskas antalet chefer på den centrala naturbruksförvaltningen. Samtidigt tillsätts en skolchef och gymnasierektorerna får biträdande rektorer som stöd i sitt arbete.

Yvonne Kjell ser fördelar med en förändring i denna riktning.

– Ledningsresurserna hamnar så nära eleverna som möjligt. Vi är en spridd organisation med skolor i Skara, Svenljunga och Töreboda. Med den organisation vi har idag blir det mycket resor. Den gjordes för att man skulle kunna klara omställningen på ett bra sätt, säger hon.

Annons

Beslut om en ny organisation kommer att tas under våren. Beslutet är inte politiskt utan tas av förvaltningschefen. Parallellt med konsultföretagets arbete med att ta fram ett förslag har Yvonne Kjell arbetat med att ta fram sitt förslag till förändring.

– Det stämmer ganska väl överens med Ekan managements förslag, men inte helt, säger hon.

Hon vill inte i detta tidiga skede berätta exakt hur hennes förslag ser ut. Under denna vecka ska mbl-förhandlingar hållas kring den nya ledningsorganisationen.

Målsättningen är att den nya organisationen införs successivt under våren och är på plats i höst.

Det totala antalet chefer minskar med det nya förslaget, från runt 25 till 17 enligt Ekan managements förslag. Men förändringarna kommer att ske utan några uppsägningar, enligt Yvonne Kjell. Det sker en viss naturlig personalomsättning och andra som har tjänster som försvinner får nya uppdrag inom organisationen.

Tidigare skedde alltså en centralisering av ledningsorganisationen i samband med omställningen och nedläggningen av fyra skolor. Innebär de nu föreslagna förändringarna en återgång till hur det var förut?

– Både ock. Om jag jämför med hur det såg ut 2014 var det då en ännu plattare organisation. Då fanns rektorer direkt under förvaltningschefen. Detta blir ett mellanting, säger Yvonne Kjell.