Regionfullmäktige har nu beslutat om nya avgifter för sjukresor som kommer att börja gälla 1 juni i år.

Det har gjorts en översyn där ett mål var att minska resor med sjukresetaxi och egen bil och göra det enklare att resa i kollektivtrafiken och med sjukresebussen Ronden. De sistnämnda alternativen blir därför avsevärt mycket billigare eller till och med gratis. Egenavgiften för resa i kollektivtrafiken ska bli 20 kronor och att åka med Ronden blir gratis.

Egenavgiften för de som reser med sjukresetaxi, specialfordon eller liggande transporter blir 80 kronor.

Förslaget var från början att sätta avgiften för sjukresetaxi till 100 kronor, men Vänsterpartiet opponerade sig mot detta med hänvisning bland annat till att kollektivtrafiken inte är lika tillgänglig för boende på landsbygden. Tidigare hade personer med färdtjänsttillstånd betalat 60 kronor.

Vänsterpartiet fick stöd av Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna och kunde därför driva igenom vissa förändringar av förslaget.

Enligt tjänsteutlåtandet innebär Vänsterpartiets justeringar att det blir ett bortfall av intäkter istället för en intäktsökning som det ursprungliga förslaget hade inneburit.