Flobyborna drog i stora skaror till skolan när samhällsföreningen arrangerade ytterligare ett möte om vårdcentralen.

— Det var 450 personer här vid förra stormötet och det är många fler nu, konstaterade samhällsföreningens ordförande Marie-Louise Thor medan folk fortfarande strömmade in i aulan.

Annika Carp (FP) agerade moderator på mötet som inleddes med att Björn Hansson i samhällsföreningen redogjorde för de senaste årens turer kring vårdcentralen.

Annons

På plats fanns primärvårdsstyrelsens ordförande Ann-Sofie Alm (M), de båda Falköpingspolitikerna Dan Hovskär (KD) och Maddelen Larsson (SD) som båda också sitter i östra hälso- och sjukvårdsnämnden samt kommunalrådet Karola Svensson (C).

Primärvårdsstyrelsen fattade tidigare i höstas beslut att lägga ner vårdcentralen.

Möjligheterna att få en extern aktör att ta över verksamheten diskuterades på mötet. Samhällsföreningen har kontakt med ett antal och från det hållet finns gott hopp om att nå en lösning.

Karola Svensson lovade att kommunen ska göra sitt bästa för att nå en lösning.

— Vi behöver samverka med regionen, samhällsföreningen och andra aktörer. Det är tillsammans vi gör det. Jag vill verkligen betona det, sa Karola Svensson.

Några konkreta lösningar presenterades inte på mötet, men fortsättning lär följa.