Det finns en ambulanshelikopter i Västra Götaland. Helikoptern leasas av regionen och sjukvårdspersonalen kommer från regionens sjukhus, men den flygs av personal från Norrlandsflyg Ambulans AB. Det företaget ska också enligt avtalet ha en reservhelikopter om regionens helikopter inte går att använda.

– Men Norrlandsflyg har svag ekonomi och sålde den helikoptern i april förra året, säger regionens finanschef Lars Hillerström.

Sjöhjälp i nöd

Sedan dess har det alltså inte funnits någon backup för Västra Götaland, vilket är ganska långt ifrån önskemålet om att köpa in en helikopter till. Det har också blivit både korta och längre stopp i ambulanshelikopterns verksamhet, när den ordinarie helikoptern genomgått service eller drabbats av tekniska fel.

– I absoluta nödfall kan vi få hjälp av Sjöfartsverket, och det har hänt några gånger att vi behövt det, säger Lars Hillerström.

Men det är ingen hållbar lösning. Därför vill Västra Götaland nu forma en ny organisation tillsammans med landstingen i Värmland och Dalarna, där de tre landstingen kan hjälpa varandra.

Vill häva avtalet

Problemet är att Västra Götaland är bundet av ett avtal med Norrlandsflyg fram till 31 december 2018.

– Vi för nu diskussioner kring att häva det avtalet tidigare.

Men kan inte regionen stämma Norrlandsflyg om företaget inte uppfyller avtalet?

– Vi förutsätter att vi ska kunna skiljas som vänner, är Lars Hillerströms svar.

Sparar pengar

Att bilda ett kommunalförbund tillsammans med Värmland och Dalarna skulle inte bli dyrare än avtalet med Norrlandsflyg, snarare billigare.

– En fördel är också att vi skulle få full kontroll över kostnaderna, säger finanschefen Hillerström.

Västra Götalandsregionen är ett av åtta landsting som har egen ambulanshelikopter. Värmland har nyligen fått sin helikopter på plats, och Dalarna får en helikopter under året. Med det nya kommunalförbundet kan de tre landstingen både flyga helikoptrarna i egen regi och täcka upp för varandra när det behövs.