FN-dagen känns extra påtaglig nu när Försvarsmakten i Skövde under en längre tid haft personal nere i den pågående FN-insatsen i Mali.

Skaraborgs regemente, P 4, har nyligen genomfört Mali 09 ochgenomför nu Mali 10. Trängregementet utbildar Mali 11 som om några veckor kommer att ta över uppgiften. De har också ansvaret för Mali 12.

– Vi i Försvarsmakten har en lång historik av att delta i de insatser som våra politiker valt att vi ska delta i. Vi har aktivt varit med och dämpat oro i konflikter utanför vår egen gräns och därmed både bidragit till fred och stabilitet, men också att minska risken att vårt eget land blir hotat.

– Det är en utmaning som ofta upplevs som oöverstiglig, men det viktigt att stå upp för freden och aldrig vika sig från vår uppgift, säger Bengt Alexandersson, chef Skövde garnison, i ett pressmeddelande.