Polisen påminner befolkningen om att det är olagligt att sälja eller att försöka sälja sin röst inför kommande val. Lika rösträtt, som vi har i Sverige, innebär att alla väljare har rätt att påverka valresultatet med en röst per person. Fria val innebär att ingen annan får bestämma vad du ska rösta på.

Bakgrunden till att polisen går ut med varningen nu är de observerat att folk har erbjudit att sälja sina röster på exempelvis sociala medier eller via annonssajter.

– Mig veterligen finns det ännu inga anmälningar om detta men vi vill framföra att vi ser allvarligt på den här typen av brott, säger Björn Öberg.

Den vanligaste typen av brott är tagande av otillbörlig förmån vid röstning, vilket kan ge böter eller fängelse i högst sex månader. Exempel på brott kan vara att någon anordnar träffar på äldreboende eller liknande och det bara finns valsedlar från ett parti.

Det är också brottsligt att betala för att någon ska rösta på till exempel ett visst parti. Då är brottsrubriceringen oftast otillbörligt verkande vid röstning, vilket kan ge böter eller fängelse i högst sex månader. Räknas det som grovt brott kan man dömas till fängelse i högst fyra år.

– Då är oftast våld inblandat, eller hot om våld, säger Björn Öberg.

Relaterat: Följ vår lokala valvaka live – unik satsning
Val