Fram till helt nyligen hade resenärer upp till tio år på sig att begära ersättning för förseningar. Efter ett utslag i Högsta domstolen i mars har praxis ändrats drastiskt.

Numera ska reklamationer ske inom skälig tid och det är enligt Högsta domstolens utslag liktydigt med max två månader.

Många drabbas

Sajten Flyghjälp.se har räknat ut att drygt 100 000 svenskar i ett slag förlorat rätten till ersättning på grund av Högsta domstolens nya praxis.

De nya reglerna gäller nämligen inte bara flygförseningar efter den 15 mars utan även alla äldre fall som inte prövats rättsligt ännu. Oavsett när anmälan skedde prövas fallen utifrån dagens praxis.

Organisationen Sveriges konsumenter uppmanar drabbade resenärer att se till att reklamera i tid, allra helst direkt efter att förseningen inträffat.

– Så fort man råkar ut för en flygförsening, inställt flyg eller trassel med bagaget ska man ta tag i det direkt, säger organisationens Maria Wiezell till Aftonbladet.

Klaga under resan

Rekommendationen är att skicka iväg reklamationen eller klagomålet till flygbolaget via ett mejl eller brev, och spara kopian, redan när man är på resan. På det viset går det att bevisa att reklamationen gjordes i tid. Ansvaret ligger alltid på flygbolaget, oavsett om resan arrangeras av någon annan aktör.

Via EU-finansierade Konsument Europas sajt flygkalkylatorn.se kan resenärer få reda på om de har rätt till ersättning och hur mycket pengar det handlar om. Även kommunernas konsumentvägledare och Konsument Europa kan hjälpa till.

Annons