Föräldrarna är i 35-årsåldern och enligt åklagaren har pappan vid åtminstone fem tillfällen slagit sin sjuåriga dotter och mamman vid två tillfällen.

Det var personal från förskolan som uppmärksammade att flickan hade märken i ansiktet och anmälde det till socialtjänsten, som gjorde en polisanmälan.

Dottern har vid polisförhör berättat och visat hur pappan slog henne i ansiktet med öppen hand och hur han nöp henne i ett ben. Pappan har förklarat att det handlat om mycket lätta slag och att han inte haft för avsikt att skada dottern.

"Jag ville få henne att lyssna på mig och lugna ner sig" har pappan förklarat.

De gånger han nöp flickan i benet var det för att få henne att sluta bråka.

Tingsrätten skriver i sin dom att "uppfostring i form av aga är sedan många år är förbjuden i Sverige och bedöms som misshandelsbrott. Barn har i regel mindre kroppskrafter än föräldern. Det rör sig också om brott som är begånget av de personer som barnet är helt beroende av och mellan vilka största förtroende borde råda." skriver tingsrätten i sin dom.

Även mamman har förklarat att hon "daskat" till dottern i ansiktet för att lugna ner henne då hon varit hysterisk. Avsikten var inte att skada henne.

"Mamman måste förstått att det skulle orsaka flickan smärta."

Vad gäller duschningarna anser tingsrätten att det oavsett om flickan varit hysterisk har lett till obehag för henne, vilket föräldrarna måste insett.

Annons

Båda föräldrarna dömdes för misshandel, pappan för fem fall och mamman för två fall, samt för ofredande till villkorligt. Föräldrarna ska även betala 800 kronor vardera till brottsofferfonden och 10 000 kronor vardera till dottern.