Jag tror det finns många personer som har känt röklukt när man ska gå från rökare. Det är därför jag vill förbjuda rökning på vissa ställen, till exempel där det är barnfamiljer och där det är många människor.

För det första så kan man få cancer eftersom det finns över 70 cancerframkallande ämnen i cigaretter.

För det andra så kan jag när jag går ut utsättas för passiv rökning och det gör mig jätterädd. Passiv rökning är när jag eller någon annan är i samma område som en rökare och man får in rök i lungorna.

För det tredje är det jättefarligt för miljön. Regnskog tas ner varje dag för att tobak ska odlas och det behövs mycket mark. Avslutningsvis är min åsikt att att förbjuda rökning därför att det finns över 70 cancerframkallande ämnen i cigaretter.

En elvaåring