Vårens konjunkturbarometer visar att det råder högkonjunktur i Västra Götaland och det spiller över även på Skaraborg.

Den bygger på en enkätundersökning till drygt 1 000 företag inom tillverksindustrin, byggverksamhet, sällanköpshandel, bilhandel, transport och logistik, partihandel, företagstjänster samt IT-tjänster.

Syftet är att ge en sammanfattande bild av det ekonomiska läget.

– Skaraborg har haft en mycket stark utveckling det senaste halvåret, bland annat till följd av den goda konjunkturen inom fordonsindustrin och byggbranschen. Om företagens förväntningar slår in är Skaraborg på väg mot en högkonjunktur, säger Mats Granér, samhällsanalytiker vid Västra Götalandsregionen, som presenterade barometern.

Enligt honom har konjunkturen i Skaraborg förbättrats markant sedan i höstas, precis som företagen förutspådde då.

"Fordonsindustrin gör den starkaste konjunkturbedömningen med ett konjunkturindex som noteras för ett all-time-high. Även byggbranschen uppvisar ett mycket bra konjunkturläge. Enligt prognoserna pekar pilarna upp inför hösten. Läget inom handeln är däremot fortsatt trögt" skriver regionen i sin pressrelease.

Annons

Enligt Granér ligger konjunkturindex för Skaraborg på +37, vilket är nära gränsen för den nivå som indikerar högkonjunktur. Indexet har ökat från +24 sedan i höstas. Uppgången är något lägre än vad som förväntades för ett halvår sedan.

– Om företagens bedömningar inför det kommande halvåret slår in, tas ett rejält kliv upp på konjunkturkurvan. Prognosen inför hösten 2017 pekar mot en uppgång till ett index +47.

Han påpekar att det återigen är fordonsindustrin som driver övriga industrin utifrån ett glödhett konjunkturläge.

– Konjunkturindex för industrin totalt hamnar på +42, vilket är en uppgång med 24 enheter.

Med ett konjunkturindex på +90 noteras ”all-time-high” inom fordonsindustrin, det vill säga högsta noteringen sedan mätningarna började 2000.

– Även livsmedelsindustrin uppvisar ett bra konjunkturläge med ett index +38 och med förväntningar på en rejäl uppgång det kommande halvåret, vilket förväntas leda till nyanställningar.

Situationen i byggbranschen måste betecknas som glödhet även i Skaraborg.

– Redan i höstas överträffades gränsen för högkonjunktur men trots det var byggkonjunkturen inte fullt lika stark i Skaraborg som i de övriga delregionerna i Västra Götaland. Konjunkturindex hamnar i vårens mätning på +67, vilket är en uppgång från +47 i höstas. En fortsatt uppgång förväntas till hösten.

Läget i sällanköpshandeln är däremot trögt.

– Det är fler företag som tycker att konjunkturläget är dåligt än som anser att det är bra. Försäljningsvolymerna har utvecklats svagare än förväntat och sysselsättningsökningen inom handeln har avstannat. Lönsamhetsomdömet har försvagats något och ett av tre företag bedömer att lönsamheten är dålig.