Trädplanteringen bestod av sex fläderträd, en rönn och en sälg. De planterades samtidigt som hyreshuset byggdes tillsammans med ett plank.

Familjen konstaterar också i sin inlaga till tingsrätten att planteringen också utgjort nyttoträd, solskydd och förskönat tomten.

Sågade ner rönn

Redan 2016 sågade Skaraborgsföretaget ner rönnen, vilket familjen genast påpekade. De krävde också skadestånd och återplantering av trädet.

Ändå hände det igen.

Familjen blev uppringd av en granne som sett att någon höll på att såga ner träden, men när mannen kom hem var det redan försent. Han har varit i kontakt med entreprenörens dotterbolag och då har man medgett att man olovlig fällt och forslat bort träden.

Man har dock ännu inte svarat på de boendes ersättningsanspråk.