I september i år stängdes BUP:s slutenvårdsavdelning på Skaraborgs sjukhus på grund av personalbrist. Patienter som har behov av inläggning har sedan dess fått åka till andra sjukhus i regionen, i första hand Borås och Trollhättan, och i vissa fall även Göteborg.

— Det är en tillfällig stängning. Vi har sagt ett år framåt för att kunna jobba med rekrytering. Men vi kan inte säga med säkerhet att vi kan öppna om ett år, sa verksamhetschefen Annelie Sundén Gustavsson då.

Nu har enheten Kunskapsstöd för psykisk hälsa inom koncernstaben för hälso- och sjukvård tittat på hur det ska se ut framöver med slutenvårdsplatser inom BUP i regionen. Rekommendationen är att ha slutenvård på de tre platser där det finns idag: Göteborg, Borås och Trollhättan. Därmed skulle stängningen i Skövde permanentas.

BUP vid Skaraborgs sjukhus bör fokusera på lösningar som utvecklar öppenvårdsinsatser, även utanför kontorstid, enligt rekommendationen.

Annons

Som bakgrund till förslaget redovisas statistik som visar att Västra Götaland är välförsett med vårdplatser inom BUP i förhållande till folkmängden. Västra Götalandsregionen hade 2016 det näst högsta antalet per invånare i Sverige. Flera andra landsting hade nästan bara hälften så många platser per invånare.

Enligt informationen har Västra Götaland även efter stängningen av de fyra slutenvårdsplatserna i Skövde många platser i förhållande till antalet invånare. Regionen ligger kvar på en andraplats i landet, eller får möjligen dela en tredjeplats.

Man pekar också på att det planeras för en ny regional enhet för patienter med starkt utagerande beteende på Sahlgrenska universitetssjukhuset med fyra till sex vårdplatser.

Stängningen på Skaraborgs sjukhus har inneburit att de andra sjukhusen förutom slutenvården även tagit över telefonrådgivning och akuta bedömningar utanför kontorstid. Möjligheten för Skaraborgs sjukhus att själva ansvara för detta behöver ses över, enligt informationen från koncernstaben för hälso- och sjukvård.

Kartläggningen och rekommendationerna har redovisats för psykiatriberedningen inom Västra Götalandsregionen, men något beslut har inte fattats.

— Den informationen är egentligen inte tillräcklig för att gå till beslut. Rent statistiskt ligger vi högt när det gäller platser inom slutenvård, men det säger inget om andra avvägningar som måste göras utifrån behov. Vi vill inte dra den slutsatsen politiskt att nu nöjer vi oss med de andra sjukhusen och stänger på Skas för gott, säger Monica Selin (KD), ordförande i psykiatriberedningen.

Det är inte en fråga för psykiatriberedningen att besluta om Skaraborgs sjukhus ska ha slutenvårdsplatser inom BUP, enligt Monica Selin. Det är snarare en fråga för beställarnämnder som Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, menar hon.