Alla riksdagspartier har ingått i kommittén som arbetat sedan sommaren 2015. Uppgiften har varit att ta fram ett förslag till en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder.

Resultatet har sammanfattats i 75 punkter.

Lite ur förslaget

– Att alla i hela landet ska ha tillgång till digital infrastruktur med överföringskapaci..

Lite ur förslaget

– Att alla i hela landet ska ha tillgång till digital infrastruktur med överföringskapacitet med minst 100 Mbit/s senast 2025. - Att regeringen utreder om långivning till boende i landsbygderna underlättas genom införandet av särskilda landsbygdslån för byggande av egna hem, hyresrätter, ägarlägenheter, kooperativa hyresrätter och bostadsrätter i landsbygderna. - Att kreditinstitutens ansvar för att tillgodose sina kunders behov av betaltjänster och kontanthantering bör regleras i lagen om betaltjänster. Även företag och föreningar ska omfattas av rätten att öppna betalkonton med grundläggande funktioner, som uttag och insättning av kontanter. - Att regeringen ställer konkreta tidssatta krav på hur snabbt polisen ska vara på plats vid allvarliga brott. - Kommittén rekommenderar att 10 000 tjänster vid statliga myndigheter i Stockholm under en 5 till 7-årsperiod omlokaliseras till regioner i behov av statliga arbetstillfällen.

Förslaget att flytta ut 10 000 statliga jobb från Stockholm får mycket uppmärksamhet, men kommitténs ordförande Johan Persson (S), gav ett perspektiv på antalet:

– Det är lika många statliga jobb som har tillkommit i Stockholm sedan 2008.

Ökningen i huvudstaden är delvis en följd av att myndigheter har centraliserat verksamhet.

- Ett av våra förslag är att ha ett tillfälligt stopp för flytt av statliga jobb från mindre orter, säger Anders Forsberg.

Det skulle kunna stoppa nedläggningen nedläggning av kontor som exempelvis Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller Skatteverket beslutat. Ett annat förlag är att när en ny myndighet inrättas ska den i första hand placeras utanför Stockholm.

Kommittén vill ge länsstyrelserna en samordnande roll för hur alla statliga verksamheter planerar sin verksamhet på mindre orter. Nu ser myndigheter bara till sin egen verksamhet utan hänsyn till hur beslut påverkar i samhället.

Kommittén vill införa ett krav på att frågan om hur ett beslut påverkar landsbygden ska finnas med i diskussionen inom allt fler områden i samhället.

– Det är konkret svårt att säga hur många arbetstillfällen våra förslag kan ge för exempelvis Skaraborg, säger Anders Forsberg.

Han förklarar att det är åtgärder som på olika sätt kan stärka landsbygden, som kan bidra till att skapa arbetstillfällen och bostäder. I förslagen finns stöd till bredband och att bankerna måste ha skyldighet att ta emot kontanter.

Kommittén har analyserat behov och problem i Sveriges landsbygder och Anders Forsberg konstaterar att det även mellan landsbygder finns stora skillnader.

– Det mesta av Skaraborg är landsbygd, men det är inte som Norrlands inland.

Anders Forsberg tycker att skillnaden mellan storstad och landsbygd har ökat och en av hans förklaringar är att förståelsen för hur det är att leva på landsbygden har minskat bland de boende i stora städer.

Att alla riksdagspartierna har varit representerade i kommittén och står eniga bakom förslagen. Det ökar möjligheten att en del av det som föreslås genomförs.