Vården av de svårast skadade patienterna, så kallade multitraumapatienter, ska så långt som möjligt ske på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Detta enligt den handlingsplan för traumasjukvården som hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade om. SU får också rollen som traumacentrum med huvudansvar och resurser för att driva utvecklingen av traumasjukvården i regionen.

FAKTA: Traumasjukvård

Traumasjukvård är vård av skadade patienter där oftast flera yrkesgrupper är involverade. Mul..

FAKTA: Traumasjukvård

Traumasjukvård är vård av skadade patienter där oftast flera yrkesgrupper är involverade. Multitraumasjukvård är vård av allvarligt och svårt skadade patienter. Särskilt gällande den sistnämnda gruppen måste omhändertagandet ske snabbt, kompetent och strukturerat efter i förväg utarbetade koncept. Det kan handla om svåra skador vid trafikolyckor, skottskador eller svåra fallskador.

Skaraborgs Sjukhus Skövde, SÄS/Borås, NU-sjukvården/NÄL, Kungälvs sjukhus, SU/Östra och SU/Sahlgrenska kommer att vara så kallade traumamottagande sjukhus för att kunna ta emot och behandla traumapatienter dygnet runt. Sjukhusen ska ha tydliga uppdrag och rätt kompetens och utrustning för traumasjukvård dygnet runt.

Kompetens

Annons

Det innebär att en patient först kan behandlas på akutmottagningen i Lidköping, men sedan transporteras vidare till Skövde. Beslutet betyder inga neddragningar i personalhänseende.

Övriga sjukhus med akutmottagning kan alltså också behöva ta emot traumafall och ska då ha kompetens att stabilisera svårt skadade patienter som sedan snarast behöver transporteras vidare till andra sjukhus.

Förbättring krävs

2015 och 2016 gjordes en utredning av traumasjukvården i Västra Götalandsregionen. Slutsatsen var att traumasjukvården behöver samordnas och förbättras. Dessutom har Socialstyrelsen konstaterat att det finns brister i den svenska traumasjukvården och att kompetens och beredskap behöver stärkas för att hantera allvarliga eller extraordinära händelser med många skadade.

Att samla traumasjukvården till färre sjukhus och där så är möjligt vårda fler multitraumapatienter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan komma att innebära längre ambulanstransporter för vissa patienter. Detta kan uppvägas av fördelarna med att komma under vård av team som är högkompetenta och vältränade inom trauma- och multitraumavård. Det förutsätter dock att ambulanssjukvården förstärks med höjd kompetens och utrustning för att klara omhändertagandet.