SR Kronoberg berättar om förslaget på sin sajt. Enligt artikeln vill Socialdemokraterna kompensera kommunanställda ekonomiskt för karensdagen i fall där man blivit smittad av exempelvis vinterkräksjukan på jobbet.

Man skriver bland annat att personal inom barn- och äldreomsorg är särskilt utsatta när det gäller smittorisker.

– Blir man sjuk tycker vi inte att man som enskild ska drabbas ekonomiskt för att man varit på jobbet och utfört sitt arbete och tagit hand om kommuninvånarna, säger Magnus Carlberg (S) ordförande för vård- och omsorgsnämnden i Tingsryd till SR Kronoberg.

Hur kommunen ska avgöra hur den anställde har smittat är något som nu ska utredas.